Pro nárok na ošetřovné (OČR), během školního roku 2022/2023, platí běžné podmínky (ošetřovné je 60%, pouze po dobu 9 nebo 16 dní). Aktuálně, ani v souvislosti s epidemií COVID, není nárok na nějaké speciální podmínky (prodloužení nebo zvýšení ošetřovného), jako tomu bylo dříve.

Ošetřovné (OČR) na dítě ve školním roce 2022/2023 – kolik, podmínky, COVID

Se začátkem nového školního roku 2022/2023, by mohlo některé z rodičů zajímat, jaká je aktuální situace, ohledně nároku na ošetřovné (OČR), pokud budou mít nemocné dítě.

Zvláště s ohledem na to, že epidemie COVID, ještě úplně neskončila (dá se očekávat, že po letní vlně, přijde během podzimu i masivnější, podzimní vlna).

Jaké jsou tedy aktuální podmínky pro nárok na ošetřovné? Na kolik je nárok, a po jak dlouhou dobu? A co když se bude jednat o karanténu kvůli COVID?

Kolik je ošetřovné (OČR) v roce 2023

V roce 2023, platí pro nárok na ošetřovné pouze běžné podmínky. Na OČR můžete být 9 nebo 16 dní. Ošetřovné je pouze 60% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Na ošetřovné, mají nárok jenom zaměstnanci. Lidé s dohodou DPP nebo DPČ, nebo ani podnikatelé (OSVČ), nemají v roce 2023 nárok na ošetřovné.

Viz aktuální kalkulačka: Kalkulačka ošetřovné 2023 – výpočet kolik je za OČR na dítě

Krizové ošetřovné, během epidemie COVID v roce 2022

V první polovině roku 2022 (do konce února 2022), byl v souvislosti s epidemií COVID, nárok na speciální „krizové“ ošetřovné (podobně, jako tomu bylo v předchozích „fázích“ epidemie koronaviru, v roce 2020 a 2021).

V první části roku (do 28. 2. 2022), byl při karanténě či nařízené izolaci, omezené výuce ve škole či školce, nárok na zvýšené ošetřovné (80% na místo běžných 60%).

Na ošetřovné byl nárok i po delší dobu (běžně je to jen 9 nebo 16 dní). Na ošetřovné, mohli mít nárok i ti, kdo pracují na DPP/DPČ, a platily i další zvláštní podmínky.

Krizové ošetřovné kvůli epidemii COVID, ale skončilo na konci února 2022. A od začátku března 2022, již platí pouze běžné podmínky, pro nárok na ošetřovné (OČR). To platí i pro aktuální školní rok 2022/2023.

Jaké jsou běžné podmínky pro nárok na ošetřovné v roce 2022/2023?

Na ošetřovné (OČR), mohou mít za běžných podmínek nárok pouze zaměstnanci. Na ošetřovné (krátkodobé), nemají nárok OSVČ, ti kdo pracují na dohodu DPP/DPČ nebo ti kdo pracují z domu (domáčtí pracovníci – něco jiného než home office) či nezaměstnaní.

Na ošetřovné, je nárok pouze po dobu 9 kalendářních dní nebo 16 kalendářních dní (samoživitelé/samoživitelky).

Ošetřovné, je ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (odvíjí se od hrubé mzdy v zaměstnání).

Na ošetřovné u dětí (nebo u dalších osob), mohou mít nárok nejenom rodiče, ale i další osoby (babičky, dědečkové, tety = všichni příbuzné osoby v přímé linii, nebo i ti kdo s ošetřovanou osobou sdílí společnou domácnosti).

Kalkulačka: Výpočet, kolik je ošetřovné, během školního roku 2022/2023

Aktuálně je nárok na ošetřovné, pouze podle běžných podmínek. Tj. pouze ve výši 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu (dříve to v souvislosti s epidemií bylo i 70% nebo 80% – toto zvýšené ošetřovné už ale neplatí).

Pro zjednodušený výpočet ošetřovného, stačí zadat počet dní (maximum je 9 nebo 16 dní) a také průměrnou hrubou mzdu ze zaměstnání.

Kalkulačka ošetřovné 2022
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny. Maximum je 9 dní (u samoživitelů až 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) na dítě nebo jiného člena rodiny?

V případě dětí do 10 roků, je na ošetřovné nárok, nejenom když jsou nemocné, ale v některých případech i když jsou zdravé (uzavřená škola, školka, apod.)

U dětí (a dalších osob nad 10 roků), je na ošetřovné nárok jen v případě, že jejich zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobou.

Na ošetřovné mohou mít nárok pouze zaměstnanci (nezaměstnaní, důchodci nebo podnikatelé nárok nemají).

Na ošetřovné mají nárok rodiče dítěte, nebo i další osoby, které s dítětem (či jinou osobou) sdílí společnou domácnost.

Na ošetřovné, mohou mít nárok i další osoby – příbuzní v přímé linii, nebo i registrovaní partneři, či rodiče manžela/manželky (nebo registrovaného partnera/partnerky), i když s ošetřovanou osobou nesdílí společnou domácnost.

Pokud je na dítě čerpána mateřská nebo rodičovská, pak na ošetřovné zpravidla není nárok (nárok může mít například jen žena, která sice ještě čerpá rodičovský příspěvek, ale při tom už pracuje v zaměstnání).

Zvýšení ošetřovného v roce 2023 (od 1. 1. 2023)

Ošetřovné, spadá pod dávky, vyplácené na základě nemocenského pojištění zaměstnanců (stejně jako nemocenské dávky během neschopenky, nebo peněžitá pomoc v mateřství během mateřské dovolené).

Pro výpočet výše nemocenských dávek, jsou rozhodující redukční hranice. Ty hrají roli, zvláště u zaměstnanců, kteří mají vyšší hrubou mzdu.

Redukční hranice, pro výpočet nemocenských dávek, se poměrně pravidelně zvyšují, vždy od začátku roku. Od 1. 1. 2023, by tedy měly začít platit nové redukční hranice. To pro některé zaměstnance může znamenat mírné zvýšení nemocenských dávek (včetně ošetřovného).

Ošetřovné během epidemie COVID v roce 2022/2023

Asi nikdo si netroufne předem odhadnout, jak bude probíhat další „sezóna“ COVIDU. Během letních měsíců, byl poměrně velký počet nakažených. Nebylo ale nutné sahat k nějakým restriktivním omezením.

Je poměrně pravděpodobné, že s návratem dětí do škol, a se začátkem „podzimního“ počasí, se objeví mnohem více respiračních onemocnění, včetně koronaviru COVID.

Zda už ale bude COVID, jen další „běžnou“ nemocí, jako chřipka, nebo různá „nachlazení“, nebo zda bude mít epidemie ještě nějaký „dramatičtější“ průběh, nikdo neví.

Je poměrně pravděpodobné, že pokud by došlo k nutnosti omezovat výuku ve třídách, školách či školkách, tak by zřejmě opět došlo k obnovení nějaké formy „krizového“ ošetřovného, jako tomu bylo i v předchozích 2 letech.

Budou v zimě 2022/2023 „plynové prázdniny“?

Nějaká podobná situace, by mohla nastat i v případě, že by například v zimě bylo nutné vyhlásit nějaké „plynové prázdniny“ (pamětníci si možná vzpomenou na „uhelné prázdniny“).

Vzhledem k aktuální situaci (válka na Ukrajině, extrémní inflace a zdražování plynu/elektřiny), by klidně mohla nastat situace, že během zimy dojde k nějakému omezení výuky ve školách (je to poměrně málo pravděpodobné, ale stát se může). Pak by opět vláda musela řešit nějakou formu kompenzace pro rodiče dětí, jako během epidemie COVID

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *