Od ledna 2024, by se měl průměrný důchod zvýšit o 360 Kč. Od 1. 1. 2024 bude průměrný důchod v ČR už 20 693 Kč. Pro valorizace penzí, již budou od 1. 10. 2023 platit nové podmínky. Důchody se budou zvyšovat méně. Budou i nové (přísnější) podmínky pro nárok na předčasný důchod.

Kalkulačka valorizace penzí od ledna 2024 – jsou schválené nové podmínky pro zvýšení důchodů

Nové podmínky pro výpočet valorizace penzí, schválili poslanci ve třetím čtení. Změna zákona se nyní posouvá do Senátu, a je poměrně pravděpodobné, že valorizace penzí od ledna 2024, už bude podle nových podmínek.

Důchody se budou v budoucnu zvyšovat méně (podobně, jako tomu bylo už při mimořádné valorizaci důchodů od června 2023).

Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že by se důchody mohly od 1. 1. 2024 zvýšit o 360 Kč. Od ledna 2024, by mohl průměrný důchod vzrůst na 20 693 Kč.

V roce 2024, se ale u důchodů bude zřejmě zvyšovat pouze základní složka. To je dáno tím, že je velké zvýšení průměrné mzdy (v takovém případě se valorizace počítá jinak).

Kalkulačka – výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024

Pokud by vás zajímalo, o kolik se vám přesně zvýší důchod od ledna 2024, pak si to můžete spočítat v této kalkulačce, pro výpočet valorizace penzí v roce 2024. Důchody (všechny druhy) se zvyšují od 1. ledna 2024 o 360 Kč. Pro výpočet zvýšení důchodu, stačí zadat, na kolik peněz jste měli nárok v roce 2023.

Kalkulačka zvýšení důchodů od 1. 1. 2024
Jaký je/byl váš důchod před zvýšením

Výpočet

Nové podmínky pro valorizaci důchodů a předčasné důchody schváleny!

Na začátku září prezident podepsal změnu zákona o důchodech. Od 1. října 2023, začnou platit nové podmínky pro valorizace důchodů.

Při zvýšení důchodů od ledna 2024, se ale nové podmínky zatím neprojeví. Od 1. 1. 2024 se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

Od října 2023, ale platí nové a přísnější podmínky pro předčasné důchody. O předčasný důchod podle starých podmínek, je možné jen do konce září 2023.

Viz kalkulačka pro výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024

Důchodová reforma 2024 – plánují se velké změny u důchodů

Během roku 2023, začala vláda představovat plánovanou důchodovou reformu. Zatím se začaly projednávat pouze dílčí změny, které zahrnují právě nové podmínky pro výpočet valorizace nebo zpřísnění podmínek pro předčasné důchody.

Kromě toho, se ale připravují i další změny. Některé budou spíše jen „technické“.

 • Změna výplatních termínů pro důchody – už v roce 2024 (nebo následně v roce 2025), by se měly změnit výplatní termíny pro důchody. Plánuje se sjednocení výplaty důchodů (nyní se důchody vyplácí během celého měsíce). Nově by se měly důchody vyplácet během několika dní na začátku měsíce (cca od 6 do 12 dne v měsíci)
 • Žádost o důchod i přes internet – ČSSZ by měla v dohledné budoucnosti umožnit podání žádosti o důchod jen prostřednictvím internetu (podobně, jako už je nyní možné vyřídit některé sociální dávky i online (například příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek nebo přídavky na dítě))

Jiné změny, které se plánují v rámci důchodové reformy, se zatím ještě projednávají a vláda by je chtěla představit ve finální podobě, už během podzimu 2023 (možná už během září 2023):

 • Zvýšení věku pro odchod do důchodu – plánuje se navázání věku pro odchod do důchodu na průměrnou délku dožití (věk pro odchod do důchodu by se měnil pro jednotlivé ročníky a lidé by se ho dozvěděli až v cca 50 letech; v budoucnu by už neplatil pevný věk 65 roků, ale mohlo by to být postupně i více)
 • Snížení důchodů – do budoucna se plánuje snížení důchodů (výpočet starobního důchodu by se měl postupně měnit, takže v budoucnu budou důchody o cca 200 Kč měsíčně nižší, než jak by to vycházelo podle aktuálního výpočtu; změna by měla být postupná – výpočet důchodu by se měl postupně až do roku 2036)

Kromě toho, se plánují i další změny. Budou se zvyšovat povinné odvody na důchodové pojištění pro podnikatele (OSVČ budou platit vyšší sociální pojištění). Vyšší odvody by měli platit i dohodáři (povinná evidence dohod u ČSSZ, od určité výše příjmu se bude platit sociální (důchodové) pojištění). Zaměstnanci zase budou nově platit i nemocenské pojištění.

Nové podmínky pro valorizace důchodů od ledna 2024

Na konci července, byl v Parlamentu schválen ve třetím čtení návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění. Novela zákona, by měla měnit podmínky pro zvyšování důchodů (budou se zvyšovat méně). A také budou nové podmínky pro předčasné důchody.

Nové podmínky pro výpočet zvýšení důchodů, by měly platit už od začátku roku 2024 (pokud se změna zákona stihne schválit ještě do konce září 2023).

Podle nových podmínek, se od roku 2024, budou důchody zvyšovat méně, než jako tomu bylo dříve (jedná se o návrat k situaci, která zde byla před rokem 2018).

Výpočet zvýšení důchodů od ledna 2024:

 • Valorizace penzí bude zohledňovat zvýšenou inflaci v plném rozsahu (jako je tomu nyní)
 • Pro výpočet valorizace se nově použije pouze jedna třetina růstu výplat (průměrné mzdy) – nyní je to jedna polovina (důchody se tedy zvýší méně)
 • Od roku 2024, se již nebudou provádět mimořádné valorizace důchodů během roku (jako například mimořádná valorizace letos v červnu, nebo minulý rok v září a v červnu)
 • Při vysoké inflaci, bude během roku (od června) nárok na mimořádný příplatek k důchodu (ten by se vypočítal z průměrného důchodu, a byl by vyplácen dočasně, do konce roku, než proběhne řádná valorizace od ledna)

Zvýšení důchodů od ledna 2024 – průměrný důchod se zvýší o 360 Kč

Ministrovo práce a sociálních věcí již zveřejnilo první odhady, jak se budou zvyšovat důchod v roce 2024.

Od začátku ledna 2024, by mělo dojít ke zvýšení všech důchodů (řádná valorizace, budou se zvyšovat starobní penze, invalidní důchody, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody).

Při řádné valorizaci důchodů, by se měla zvyšovat pouze základní složka (podle odhadů MPSV to může být zvýšení o 360 Kč). Procentní složka důchodů, se v roce 2024 zvyšovat nebude (to nijak nesouvisí s aktuální změnou podmínek – to je dáno tím, že pokud dojde k velkému zvýšení základní složky, tak se následně již nezvyšuje procentní část).

Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že by se od 1. 1. 2024, mohl zvýšit průměrný důchod o 360 Kč. Průměrný starobní důchod v ČR, by mohl být na začátku roku 2024 ve výši 20 693 Kč.

Předčasný důchod se už nevyplatí – 1. října 2023 budou přísnější podmínky

Společně s novými pravidly pro valorizace důchodů, byly schváleny i nové podmínky pro předčasné důchody. Ty by měly začít už od října 2023 (pouze prodloužení minimální odpracované doby na 40 roků, bude platit až od poloviny roku 2024).

Předčasný důchod se od října 2023, už moc nevyplatí. Nejenom že bude mnohem obtížnější získat nárok na předčasný důchod. Už se to ani moc nevyplatí. Předčasné důchody budou nižší.

Jak se změní předčasný důchod od 1. října 2023:

 • Na předčasný důchod bude nárok pouze 3 roky před řádným termínem pro odchod do důchodu
 • Minimální odpracovaná doba, pro nárok na důchod se zvýší na 40 roků (týká se předčasných důchodů)
 • Předčasný důchod bude nižší – mění se podmínky pro výpočet důchodu (nově se bude procentní výměra krátit o 1,5% za každých 90 dní – rozdíl může být i několik tisíc korun, předčasný důchod zůstává nízký i po dosažení řádného důchodového věku)
 • Předčasné důchody se nebudou zvyšovat (valorizace předčasných důchodů bude omezena do doby, než bude dosažen řádný důchodový věk)

Předčasný důchod nyní pobírá asi 700 tisíc lidí. Jen v minulém roce si o něj požádalo cca 80 tisíc lidí (cca dvojnásobný počet lidí než v jiných letech; především kvůli výhodným podmínkám, kdy díky mimořádným valorizacím, vycházel předčasný důchod poměrně výhodně).

Nové (přísnější) podmínky pro nárok na předčasný důchod, by měly začít platit od 1. 10. 2023. Dá se očekávat, že poté si už o předčasný důchod bude žádat jen zlomek ze současného počtu žadatelů. Už se to prostě nevyplatí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *