Poslanci schválili vládní konsolidační balíček, který obsahuje i zvýšení daně z nemovitostí v roce 2024 a pravidelnou valorizaci této daně od roku 2024. Základní sazba daně z nemovitých věcí, by se měla v roce 2024 zvýšit na dvojnásobek. V některých obcích to ale může být i více, jinde to může být naopak méně.

Daň z nemovitostí 2024: Zvýšení daně na cca 1,8 násobek – kdo bude platit více?

V pátek 13. října 2023, schválil Parlament ve třetím čtení vládní konsolidační balíček, včetně řady pozměňovacích návrhů. Vzhledem k tomu, že vládní strany mají v Parlamentu většinu, tak změny pro rok 2024 prošly v té podobě, jakou navrhla vláda. Podobné to zřejmě bude i v Senátu.

Jednou z mnoha změn, je i zvýšení daně z nemovitosti v roce 2024. A zavedení valorizačního mechanismu – od roku 2025, by se měla daň z nemovitosti pravidelně valorizovat.

Změn je ale více. Konsolidační balíček mění přes 60 různých zákonů. Mění se i další daně (sazby DPH, daň z příjmu, daně pro firmy, daňové slevy), odvody pro OSVČ, nemocenské pojištění pro zaměstnance, …., a mnoho dalšího.

Jak se mění daň z nemovitosti v roce 2024

Původně vláda chtěla, aby část daně z nemovitosti dostával přímo státní rozpočet. Zde ale nakonec při schvalování konsolidačního balíčku došlo ke změně, a výnos z daně z nemovitých obcí, bude i nadále zůstávat jenom obcím.

Na oplátku ale obce přijdou o část z příjmů, na které měly dříve nárok z přerozdělování sdílených daní. A státní rozpočet si tak v roce 2024 polepší asi o 10 miliard korun.

I nadále ale platí, že od roku 2024 se bude daň z nemovitosti zvyšovat na cca dvojnásobek. V průměru se sazba daně z nemovitých věcí zvýší na 1,8 násobek toho, co lidé platili doposud.

Jak se zvýší daň z nemovitostí v roce 2024? Bude záležet na konkrétní obci!

O kolik se zvýší daň pro konkrétní nemovitost, ale bude záležet na obci. Obce (města) už nyní měly možnost základní sazbu daně z nemovitostí zvýšit prostřednictvím koeficientu. Ten se mohl pohybovat od 1,1 do 5. Zvýšení daně z nemovitosti pro konkrétní byt, dům nebo pozemek, tak bude záviset i na tom, jak a jestli obec změní místní koeficient.

Ve schváleném balíčku změn pro rok 2024, dostali obce nově možnost, aby pro některé pozemky zavedly místní koeficient v rozmezí od 0,5 do 1,5. Týkat by se to mělo především zemědělských pozemků (orná půda, vinice, chmelnice, zahrady a ovocné sady).

Pokud by tedy obec nastavila pro tyto pozemky nově koeficient 0,5, pak by daň z nemovitosti zůstala stejná, jako v předchozích letech. Celé zvýšení daně, by se tím „vyrušilo“.

Zvýšení daně 2024 – příklad zvýšení daně z nemovitosti v Praze

Pro názornost můžeme uvést příklad, jak se zvýší daň z nemovitosti u běžného bytu v Praze. Za průměrný byt o ploše 70 metrů čtverečních v Praze, se aktuálně platí daň z nemovitosti ve výši 1700 Kč za rok.

Od roku 2024, by se ale daň z nemovitosti mohla zvýšit na dvojnásobek, a nově by se za 70 metrový byt Praze platilo cca 2500 Kč.

Zvýšení daně 2024 – příklad zvýšení daně z nemovitosti v Brně

Pro srovnání se můžeme podívat na podobě velký byt v Brně. Opět se bude jednat o průměrně velký byt o ploše 70 metrů čtverečních. Aktuálně by se za takový byt v Brně zaplatila daň z nemovitosti ve výši 600 Kč.

Od roku 2024, by se v Brně mohla zvýšit daň z nemovitosti za tento průměrný byt na cca 1200 Kč. I zde by se tedy daň mohla zvýšit na cca dvojnásobek. Přesto ale výsledná daň za byt v Brně, bude zhruba poloviční oproti tomu, co se platí v Praze.

Pravidelná valorizace (zvyšování) daně z nemovitosti od roku 2025

Součástí schválených změn, je i zavedení valorizačního mechanismu pro daň z nemovitostí. Od roku 2025, by se měla daň zvyšovat na základě inflace v předchozím období.

Nově bude zaveden inflační koeficient, který se vypočítá jako podíl bazického úhrnného indexu k měsíci květnu roku předcházejícího zdaňovacímu období a základu 100. Výsledek se zaokrouhlí na jedno desetinné místo směrem dolů.

Pokud by i v následujících letech byla vysoká inflace, tak se to projeví automatickým zvýšení daně z nemovitosti.

Jak se bude zvyšovat daň z nemovitosti v roce 2024 v jednotlivých okresech?

Možnost měnit místní koeficienty mají radnice již delší dobu. V dřívějších letech, ale tuto možnost využívaly jen jednotky měst a obcí. Už nyní je ale jasné, že v roce 2024, jich tuto možnost využije podstatně více.

Ve více než 10 větších (okresních) městech, se budou v roce 2024 zvyšovat místní koeficienty:

Nymburk

 • Zvýší se základní koeficient z 2 na 2,5
 • Zvýší se podnikatelský koeficient z 1 na 1,5

Písek

 • Zvýší se místní koeficient z 1 na 1,4

Cheb

 • Zvýší se místní koeficient pro logistické a výrobní haly v průmyslových zónách a pro komerční nemovitosti v lokalitě Svatý Kříž

Ostrava

 • Zvýší se místní koeficient na 1,7 v lokalitách určených pro těžký průmysl

Ústí nad Orlicí

 • Sníží se místní koeficient z 2 na 1

Jihlava

 • Zvýší se místní koeficient z 1 na 1,5

Žďár nad Sázavou

 • Zavádí se místní koeficient podle lokality a typu osídlení; lokality pro bydlení budou mít nově koeficient 1,8; plochy bez osídlení nebo průmysl budou mít koeficient 2 a obchodní řetězce koeficient 5

Vsetín

 • Zvýší se koeficient pro obchodní řetězce na 5

Zlín

 • Základní koeficient se sjednotí na 3,5
 • Zavede se místní koeficient podle lokality od 2 do 2,9

Uherské Hradiště

 • Sjednotí se základní koeficient na 2,5
 • Zvýší se místní koeficient z 2 na 2,2

Podrobné informace, jak se mění koeficienty v jednotlivých okresních městech, je možné najít na webu podnikatel.cz. Určitě se nejedná o všechny změny u daně z nemovitostí, ke kterým bude docházet v roce 2024 napříč celou ČR.

Kolik bude daň z nemovitosti v roce 2024 (změny od ledna 2024)

Daň z nemovitosti se zvýší na dvojnásobek (někde i více, někde méně) – jak již bylo uvedeno výše, díky nové možnosti stanovit koeficient i na 0,5, se v některých lokalitách (a u některých pozemků), nemusí zvýšení daně vůbec projevit.

Jinde se daň z nemovitosti zvýší na cca dvojnásobek. A někde to může být i více. Celkové průměrné zvýšení daně z nemovitých věcí, by se ale podle odhadů mělo pohybovat okolo cca 1,8 násobku.

  1 příspěvek

 1. Vávra Zdeněk   •  

  Tak vy kurvy,za to že jsme se postaraly o bydlení sami tak za to nás chcete takhle odírat ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *