Důchodová reforma v roce 2023 přináší velké změny: Nové podmínky pro výpočet valorizace, zvýšení věku pro odchod do důchodu, snížení důchodů (změna výpočtu), delší minimální odpracovaná doba pro nárok na důchod, nové výplatní termíny pro důchody, vyřízení žádosti o důchod online (přes internet).

Důchodová reforma 2024: Změna valorizace, snížení důchodů, přísnější podmínky

O nutnosti reformy důchodů, mluví snad každá vláda za posledních 15 – 20 roků. O tom, že je aktuální důchodový systém dlouhodobě neudržitelný, asi není potřeba dlouze diskutovat. Už nyní se důchodový účet dostává do situace, kdy si musí vláda půjčovat, aby měla na výplatu důchodů.

Současná vláda, už nějakou dobu mluví o důchodové reformě, a v polovině května 2023, představila parametry změn. Nejedná se ale o důchodovou reformu v pravém slova smyslu. Větší důchodová reforma, byla představena až v prosinci 2023 a bude se projednávat během roku 2024.

Mění se jen dílčí podmínky a různé parametry. I po těchto změnách, bude v budoucnu hrozit, že důchodový účet bude dále v mínusu. Vláda nyní jen řeší akutní krizi – k větším problémům s důchody, díky jejím krokům dojde později.

Je pochopitelné, že změny navržené vládou, nepotěšily asi nikoho:

 • současní důchodci se bojí, že se jim budou snižovat důchody (což ale snad nehrozí), nebo že se jim budou méně valorizovat důchody (což reálně hrozí)
 • všichni ostatní se ale mohou „těšit“ na nižší důchody, pozdější odchod do důchodu nebo delší minimální odpracovanou dobu pro nárok na důchod

Nové podmínky pro valorizaci důchodů a předčasné důchody schváleny!

Na začátku září prezident podepsal změnu zákona o důchodech. Od 1. října 2023, začnou platit nové podmínky pro valorizace důchodů.

Při zvýšení důchodů od ledna 2024, se ale nové podmínky zatím neprojeví. Od 1. 1. 2024 se budou důchody zvyšovat o 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

Od října 2023, ale platí nové a přísnější podmínky pro předčasné důchody. O předčasný důchod podle starých podmínek, je možné jen do konce září 2023.

Viz kalkulačka pro výpočet zvýšení důchodů od 1. 1. 2024

Důchodová reforma 2023: Žádná velká reforma, pouze několik dílčích změn

Změny, které vláda představila v polovině května 2023, nejsou žádnou velkou důchodovou reformou. Jedná se pouze o sadu dílčích změn. Nebude se navíc jednat o jednu velkou „revoluci“. Jednotlivé změny budou nabíhat postupně, některé začnou platit až v průběhu následujících let.

Jedná se především o tyto změny u důchodů:

 • Změna podmínek a nový výpočet valorizace důchodů
 • Zvýšení věku pro odchod do důchodu
 • Změna výpočtu a snížení důchodů u budoucích důchodců
 • Zvýšení minimálního důchodu
 • Delší minimální odpracovaná doba pro nárok na důchod
 • Změna výplatních termínů pro důchody, možnost vyřídit důchod online
 • Zvýšení státní podpory pro penzijní spoření

Změna podmínek pro valorizace – důchody se budou zvyšovat méně (už od roku 2024)

Od začátku roku 2024, se budou opět zvyšovat všechny důchody. Zvýšení od ledna bude o 360 Kč(viz kalkulačka pro výpočet zvýšení důchodů od ledna 2024).

Od ledna 2024, se důchody zvýší o 360 Kč (procentní, zásluhová část důchodu se nemění), zvýší se pouze základní složka na 4400 Kč. Průměrný důchod by se měl zvýšit na cca 20 700 Kč.

Vláda nyní prosadila nové podmínky pro výpočet valorizací, které by platily i v budoucnu (od roku 2024 a dále):

 • Důchody by se nově valorizovaly pouze jednou za rok (od ledna)
 • Pokud bude vysoká inflace, bude během roku nárok na příplatek k důchodu
 • Příplatek k důchodu se vypočítá z průměrného důchodu – bude zahrnovat 30% růstu cen a 30% růstu procentní složky
 • Na příplatek k důchodu, by byl nárok do konce roku (následně by se zohlednil při výpočtu řádné valorizace)
 • Při řádné valorizaci (od ledna) by se zohlednila inflace (v plném rozsahu, stejně jako doposud)
 • Při řádné valorizaci (od ledna) by se zohlednil růst reálných výplat (pouze o 1/3, nyní se zvyšuje o 1/2 růstu reálných mezd)
 • V budoucnu se tedy budou důchody zvyšovat méně, než jak tomu bylo doposud

Návrh nových podmínek pro výpočet valorizace již schválila vláda. Nyní o nich bude jednat Parlament a Senát.

Změna výpočtu věku pro odchod do důchodu – důchodový věk se bude zvyšovat

V představené důchodové reformě vláda připouští to, co dříve vehementně popírala. Bude se zvyšovat věk pro odchod do důchodu. Ten se ostatně postupně zvyšuje již nyní – aktuálně byla ale stanoven „strop“ – do důchodu se mělo jít nejpozději v 65 letech. Nově už to ale může být i později.

Jednou z velkých změn u aktuální důchodové reformy, je nový způsob, jak se bude určovat věk, pro odchod do důchodu:

 • Věk pro odchod do důchodu, se lidé dozvědí až v 50 letech
 • Důchodový věk se bude stanovovat každý rok podle toho, jak se bude měnit průměrná doba dožití
 • Cílem je, aby se důchod vyplácel v průměru po dobu 21,5 roku
 • Pro jednotlivé ročníky se může důchodový věk zvyšovat (údajně maximálně o 2 měsíce), ve výjimečných případech by ale snad mohlo dojít i ke snížení

Průměrná doba dožití, se v ČR za posledních 20 roků stále zvyšuje (výjimkou byly dva „covidové“ roky, kdy došlo k mírnému snížení). Pokud bude tento trend dále pokračovat, pak by se neustále adekvátně zvyšoval i věk pro odchod do důchodu. Dnešní „mladá“ generace, se tak může pomalu začít těšit na to, že do důchodu půjdou klidně až v 68 letech, nebo i později.

Zvýší se minimální garantovaný důchod

Jednou z mála „pozitivních“ změn, by mělo být zvýšení minimálního důchodu. Podle aktuálních podmínek, vychází minimální důchod na 4 810 Kč.

Minimální důchod v roce 2024:

 • Základní složka je 4 400 Kč (zvýšila se od 1. 1. 2024)
 • Minimální procentní složka je stanovena na 770 Kč
 • Minimální důchod 2244 = 5 170 Kč

Podle návrhu vlády, by se měl minimální důchod zvýšit – v roce 2024, by to vycházelo na 8 800 Kč (tedy téměř o 70% více).

Vláda navrhuje, aby se nově minimální procentní složka, určovala jako 10% z průměrné mzdy (tím by se zajistilo i to, že by se minimální důchod pravidelně zvyšoval).

Minimální důchod podle návrhu vlády:

 • Základní složka stejná – v roce 2024 je to 4 40 Kč
 • Procentní složka 10% průměrné mzdy – v roce 2024 to vychází na 4 400 Kč
 • Minimální důchod by se zvýšil na 8 800 (v roce 2025, až by návrh mohl začít platit to bude vycházet jinak, průměrná mzda se pravděpodobně opět zvýší)

Delší minimální odpracovaná doba pro nárok na důchod

Vláda navrhuje, aby byl nárok na důchod až po delší minimální odpracované době. Aktuálně je nárok na důchod (řádný nebo předčasný), pokud je odpracováno minimálně 30 roků, resp. minimálně 35 roků (pokud je započítána i náhradní doba důchodového pojištění).

Podle nových podmínek, by ale měl být nárok na důchod až poté, co bude odpracováno minimálně 40 roků (včetně započítání náhradní doby důchodového pojištění). Tato změna již byla schválena a týká se předčasných důchodů. U „normálních“ důchodů, by se minimální odpracovaná doba neměla prodlužovat.

Změna výpočtu nových důchodů – důchody budou v budoucnu nižší

Vláda také navrhuje změnit způsob výpočtu pro nové důchody (měly by být nižší). Tato změna by se projevila až v budoucnu, a postupně. Až do roku 2036, by se postupně měnil výpočet nových důchodů – nově vypočítané důchody by byly o cca 150 – 200 Kč nižší, než podle aktuálních podmínek.

Zpřísnění podmínek a snížení předčasných důchodů

Vláda chce také výrazně zpřísnit podmínky pro předčasné důchody. Ty by v budoucnu měly být i nižší.

Aktuálně může být na předčasný důchod nárok až 5 roků před dosažením řádného důchodového věku. Nově by to mělo být maximálně 3 roky předem (a po odpracování minimálně 40 roků).

Předčasné důchody by také byly podstatně nižší (v závislosti na příjmech z předchozích zaměstnání, by nově předčasných důchod vycházel o cca 200 – 900 Kč měsíčně nižší).

U předčasných důchodů by se nově přísněji redukovalo. A na předčasné důchody by se také nemusela vztahovat valorizace (až do doby dosažení řádného důchodového věku).

Změna výplatních termínů pro důchody, možnost vyřídit důchod online

Spíše jen technická změna, má být velká změna výplatních termínů pro důchody. Důchody by se nově přestaly vyplácet v průběhu celého měsíce, a nově by se vyplácely jen na začátku měsíce (od 6 do 12 dne v měsíci).

Nově by se také důchody nevyplácely za „klouzavý měsíc“ ale za kalendářní měsíc, což by usnadnilo mimo jiné i výpočet budoucích valorizací.

Nově má být možné vyřídit žádost o důchod kompletně jen online (podobně, jako jde již nyní vyřídit některé sociální dávky – např. příspěvek na bydlení, přídavky na dítě nebo rodičovský příspěvek).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *