Ošetřovné je dávka, na kterou máte nárok, pokud zůstanete doma pečovat o nemocné dítě nebo jiného člena rodiny.

Kalkulačka ošetřovné 2020 a změny během epidemie

Ošetřovné je dávka, na kterou máte nárok, pokud zůstanete doma pečovat o nemocné dítě nebo jiného člena rodiny. Na ošetřovné je nárok i během epidemie, kdy musíte zůstat doma se zdravým dítětem/dětmi, protože jsou zavřené školy.

Připravili jsme pro vás kalkulačku pro výpočet výše ošetřovného (OČR). Podíváme se i na to, jaké změny jsou spojené s ošetřovným během epidemie koronavirus.

POZOR: Ošetřovné se během epidemie může znovu změnit. Vláda navrhuje zvýšení ošetřovného pro zaměstnance na 80%. Pokud bude návrh schválen, měl by začít platit zpětně od dubna 2020. Nová kalkulačka OČR – 80% i pro DPP a DPČ

Výpočet výše ošetřovného v roce 2020

Kalkulačka ošetřovné 2020
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní epidemie, během kterých jste se starali o dítě do 13 roků
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. prměrná hrubá mzda za poslednáích 12 měsíců)
Výpočet

Kolik je ošetřovné v roce 2020?

To, kolik je ošetřovné, se odvíjí od vaší mzdy. Ošetřovné (OČR) se vypočítává na základě hrubé mzdy v zaměstnání. Pro výpočet ošetřovného v naší kalkulačce můžete použít svoji průměrnou hrubou mzdu.

Ve skutečnosti je výpočet trochu složitější. Výše ošetřovného (OČR) se odvíjí od toho, jaký je váš vyměřovací základ pro nemocenské dávky. Vyměřovací základ se zpravidla určuje na základě příjmu za posledních 12 měsíců.

Ošetřovné je ve výši 60% z redukovaného vyměřovacího základu. Není to tedy 60% z platu. Nejprve se totiž vyměřovací základ o něco sníží. Lidé, kteří mají jen nízkou výplatu (nízký vyměřovací základ) to nijak zásadně nepocítí. Ti opravdu dostávají ošetřovné ve výši cca 60% ze mzdy. U těch, kdo mají vyšší příjmy, se ale ošetřovné oproti platu snižuje.

Pro rok 2020 platí tyto redukční hranice:

 • Do 1 162 Kč se započítává ve výši 90 %
 • nad 1 162 Kč do 1 742 Kč redukce na 60 %
 • nad 1 742 Kč do 3 484 Kč redukce na 30 %
 • nad 3 484 Kč se nezohledňuje

Kdo má nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné mají především zaměstnanci, kteří pracují na hlavní pracovní poměr. Za běžných podmínek na ošetřovné nemá nárok OSVČ nebo ten kdo pracuje na DPP nebo DPČ. Na ošetřovné není nárok ani v případě, že se na dítě současně čerpá rodičovský příspěvek nebo peněžitá pomoc v mateřství

Na ošetřovné (OČR) máte nárok:

 • Pokud vám onemocní dítě do 10 roků
 • Pokud se staráte o starší dítě nebo jiného člena rodiny, jehož zdravotní stav vyžaduje celodenní péči dospělé osoby
 • Pokud se staráte o zdravé dítě do 10 roků, které nemůže chodit do školy/školky z důvodu epidemie, havárie nebo jiné podobné události
 • Pokud se staráte o ženu, která porodila, a jejíž zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby

Jak dlouho mohu dostávat ošetřovné?

Za běžných podmínek se ošetřovné vyplácí jen po relativně krátkou dobu:

 • 9 kalendářních dní
 • 16 kalendářních dní, pokud se jedná o samoživitele/samoživitelku

Kdo má nárok na ošetřovné během epidemie a jaké jsou podmínky?

Během roku 2020, v souvislosti s epidemií koronavirus schválila vláda změnu podmínek pro ošetřovné. To, jak se počítá ošetřovné, se nemění. Prodloužila se ale doba, po kterou je možné čerpat ošetřovné a je nárok na ošetřovné i u starších dětí:

 • Všichni zaměstnanci mají nárok na ošetřovné po celou dobu, co budou zavřené školy (tedy i několik týdnů)
 • Ošetřovné je možné čerpat i na dítě do 13 roků
 • Ošetřovné mohou střídavě čerpat oba rodiče
 • Ošetřovné je možné čerpat i jen v některé dny (třeba dva dny v týdnu pracovat a zbytek doby dostávat ošetřovné)

Nárok na ošetřovné pro OSVČ během epidemie 2020

Kromě toho vláda schválila i Ošetřovné pro OSVČ. Není to ale stejné ošetřovné jako pro zaměstnance. OSVČ mají nárok na dotaci ve výši 424 Kč za každý kalendářní den. O ošetřovné si musí OSVČ požádat prostřednictvím formuláře na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Ošetřovné mohou žádat za celou dobu, nebo také jenom za jednotlivé dny.

I když je ošetřovné poskytováno, jako dotace pro podnikatele, nemusí z něj OSVČ odvádět daně nebo sociální a zdravotní pojištění (za běžných podmínek jsou dotace obvykle zdanitelný příjem).

Nárok na ošetřovné i po skončení zaměstnání

Pokud zaměstnanec ukončí zaměstnání během doby, kdy čerpá ošetřovné, nic se pro něj nemění. Na ošetřovné má nárok i po skončení zaměstnání. Maximálně ale do doby, než skončí podpůrčí doba. Za běžných podmínek je to 9 nebo 16 dní. Během epidemie je ošetřovné možné čerpat po celou dobu epidemie i po skončení zaměstnání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *