Od začátku ledna (od 1. 1. 2023), se bude zvyšovat nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Základní nezabavitelná částka, bude o 2534 Kč vyšší – nově to bude 13 638 Kč. Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě, bude 292 Kč nižší – nově to bude 3409,50 Kč.

Kalkulačka: Kolik mi zůstane ze mzdy při exekuci – od 1. ledna 2023 se zvyšuje nezabavitelná částka

Od začátku ledna 2023, by mělo dojít k dalšímu zvýšení nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. To určitě potěší všechny, kdo se potýkají s exekučními nebo insolvenčními srážkami ze mzdy, z důchodu nebo z jiného příjmu.

Od začátku roku 2023, platí hned 3 změny, které se týkají výpočtu exekuce (a insolvence):

 • Zvýšení životního minima od 1. 1. 2023 = nově se pro výpočet exekuce použije 4860 Kč
 • Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2023 = nově se pro výpočet exekuce použije 15597 Kč
 • Změna vzorce pro výpočet nezabavitelné částky = nově to jsou jenom 2/3 ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení
 • Změna vzorce pro výpočet nezabavitelné částky za manželku, manžela či dítě = nově to je jenom 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka

Kalkulačka: Výpočet srážek ze mzdy při exekuci od 1. ledna 2023

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik by vám mělo zůstat ze mzdy (z platu, z důchodu, či z jiného příjmu), po zvýšení nezabavitelné částky, ke kterému dojde od 1. 1. 2023.

Výpočet srážek při exekuci, se provádí z čisté mzdy (nebo z jiného, exekučně postižitelného příjmu), Roli hraje typ exekuce (přednostní x nepřednostní) a počet vyživovaných osob.

Zvýšení nezabavitelné částky, se u zaměstnanců projeví spíše až v únoru, kdy je vyplácena mzda za leden. Výplata v lednu (která je za prosinec předchozího roku), se počítá ještě podle původních podmínek (které platí do 31. 12. 2022).

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.1.2023
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení životního minima od 1. 1. 2023

Od začátku roku (od 1. 1. 2023), by mělo dojít ke zvýšení životního a existenčního minima. Tak to alespoň navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které vládě předložilo ke schválení, návrh na zvýšení o 5,2%.

Životní a existenční minimum se v minulém roce zvyšovalo celkem 2x – od dubna 2022 a od července 2023 (v obou případech se adekvátně zvyšoval i nezabavitelná částka).

Životní a existenční minimum, má primárně vliv pro posuzování nároku na různé sociální dávky, a ovlivňuje i výši vyplácených dávek a příspěvků. Hraje ale roli i u exekuce a insolvence.

Díky zvýšení životního minima jednotlivce (od 1. 1. 2023 to bude 4 860 Kč, o 240 Kč více), se bude automaticky zvyšovat nezabavitelné minimum při srážkách ze mzdy (nebo z důchodu, či jiného příjmů, při exekuci na účet v bance, nebo i při exekuci na majetek.

Zvýšení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2023

Od začátku roku 2023, se mění i další podstatný parametr pro výpočet exekuce (výpočet nezabavitelné částky). Jedná se o normativní náklady na bydlení. U nich je změn více.

Od ledna 2023, platí pravidelná valorizace (zohlednění inflace). Dále bylo schváleno i mimořádné zvýšení (platí jen pro rok 2023). A došlo i k přepracování jednotlivých tabulek.

Pro výpočet exekuce, se v roce 2023, používá částka 15 597 Kč – jedná se o normativní náklady na bydlení v nájmu, pro jednu až dvě osoby, ve městě od 70 000 obyvatel.

Zvýšení normativních nákladů je poměrně hodně vysoké, což následně vede i k velkému zvýšení nezabavitelné částky.

Změna vzorce pro výpočet nezabavitelné částky

Zvýšení nezabavitelné částky, mohlo být v roce 2023, ještě vyšší, než jak tomu nakonec je. Kvůli velkému růstu normativních nákladů na bydlení, se vláda rozhodla pro změnu vzorce pro výpočet nezabavitelné částky.

 • V roce 2023 se nezabavitelná částka vypočítá jako 2/3 ze součtu životního minima a normativu na bydlení (dříve to byly 3/4)
 • V roce 2023 se nezabavitelná částka za dítě, manželku či manžela, vypočítá jako 1/4 z nezabavitelné částky dlužníka (dříve to byla 1/3)

Zvýšení nezabavitelné částky při exekuci (insolvenci) od 1. 1. 2023

Nezabavitelná částka, která se používá pro výpočet srážek ze mzdy (z důchodu nebo i z jiných příjmů), se určuje z životního minima jednotlivce (od 1. 1. 2023 to bude 4 860 Kč) a z normativních nákladů na bydlení (od 1. 1. 2023 to bude částka 15 597 Kč).

Nezabavitelné minimum dlužníka v exekuci nebo insolvenci, jsou nově dvě třetiny ze součtu životního minima a z normativních nákladů na bydlení. Pokud má dlužník i manželku, manžela nebo dítě (děti), pak se za každou z těchto osob, připočítává jedna třetina.

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2023

 • Základní nezabavitelná částka od ledna 2023 = 16 638 Kč (zvýšení o 2534 Kč)
 • Nezabavitelná částka za dítě, manželku, manžela = 3 409,50 Kč (snížení o 292 Kč)

Současně se zvyšuje i hranice plně zabavitelné částky. Od 1. ledna 2023, by to mělo být 30 686 Kč. Nad tuto hranici, se zabavuje pro exekuci/insolvenci vše. Do této hranice, zůstává jedna třetina (insolvence nebo přednostní exekuce) nebo dvě třetiny (nepřednostní exekuce).

Kolik mi zůstane při exekuci na mzdu od července 2023?

Od začátku letních prázdnin, by mělo lidem s exekucí nebo insolvencí, zůstávat o něco málo více peněz. Díky zvýšení nezabavitelné částky, se jim při stejné mzdě, o něco málo sníží srážky.

Konkrétní částka, o kolik více peněz vám zůstane, závisí na tom, kolik je vaše čistá mzda, jestli se jedná o insolvenci, exekuci z důvodu přednostní pohledávky nebo z důvodu nepřednostní pohledávky. Nebo i na tom, zda máte manželku/manžela nebo nějaké děti (ke kterým máte stále ještě vyživovací povinnost).

Konkrétní příklad si můžeme ukázat v následující tabulce výpočtu exekuce.

Tabulka: Příklad výpočtu exekuce na mzdu od 1. ledna 2023

V příkladu výpočtu exekuce v tabulce, je proveden výpočet srážek pro zaměstnance s čistou mzdou 35 000 Kč, který má manželku a dvě děti (u kterých má vyživovací povinnost).

První výpočet je pro exekuci z důvodu nepřednostní exekuce (srážka je jedna třetina), druhý výpočet je pro exekuci z důvodu předností exekuce (srážka jsou dvě třetiny).

Nezabavitelné minimum 2023 do 31.12.2022 od 1.1.2023 Zvýšení
Životní minimum jednotlivce 4 620 Kč 4 860 Kč +240 Kč
Náklady na bydlení 10 185 Kč 15 597 Kč +5412 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 11 103,75 Kč 13 638Kč +2534 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč -292 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 3 701,25 Kč 3 409,50 Kč -292 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 22 208 Kč 23 867 Kč +1659 Kč
Výpočet exekuce na mzdu 2023 do 31.1.2023 od 1.1.2023 Zvýšení
Čistá mzda 35 000 Kč 35 000 Kč
Srážky ze mzdy (nepřednostní) 4 264 Kč 3 771 Kč -493 Kč
Zbytek mzdy 30 736 Kč 31 229 Kč +493 Kč
Čistá mzda 35 000 Kč 35 000 Kč
Srážky ze mzdy (přednostní) 8 528Kč 7 542 Kč -986 Kč
Zbytek mzdy 26 472 Kč 27 458 Kč +986 Kč

Zvýšení nezabavitelné částky i při exekuci na účet v bance od ledna 2023

Od začátku roku 2023, se bude měnit i nezabavitelné minimum, na které je nárok při exekuci na účet v bance. I tato nezabavitelná částka, závisí na tom, kolik je životní minimum.

Aktuálně je nezabavitelné minimum při exekuci na účet, stanoveno jako trojnásobek životního minima. Od ledna tedy bude nárok na vyšší částku.

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance od 1. 1. 2023

 • Nezabavitelná částka = 14 580 Kč (zvýšení o 720 Kč)

Na tuto nezabavitelnou částku, je při exekuci na účet v bance, nárok pouze jednou, za celou dobu trvání blokace účtu.

Pokud na účtu není dostatek finančních prostředků, pak blokace může trvat poměrně dlouhou dobu (obvykle minimálně 6 měsíců). Abyste nebyli zcela bez příjmů, můžete se obrátit na banku, a požádat si o „chráněný účet“.

Při exekuci na účet, máte možnost založení nového chráněného účtu, na který vám pak banka převádí například nezabavitelnou část mzdy, různé sociální dávky, nebo i další příjmy, které by neměly podléhat exekuci.

Je s tím sice nějaké papírování, ale neplatí se za to žádné extra poplatky (pouze případně běžný poplatek za založení nového účtu).

Nezabavitelné minimum při exekuci na majetek

Při exekuci na majetek (vybavení bytu/domácnosti) se obvykle mluví o tom, co vám exekutor nesmí zabavit (obvyklé vybavení domácnosti, některé osobní věci, zdravotní pomůcky, apod.).

Při exekuci na majetek, je ale také nárok i na určitou nezabavitelnou částku. Pokud by exekutor u vás doma našel i nějaké peníze v hotovosti, pak vám musí ponechat dvojnásobek životního minima. Od začátku ledna 2023, by se mělo jednat o částku 9 720 Kč

  2příspěvků

 1. Miloslav Doležal   •  

  Dobrý den moje manželka se stará o nemocnou maminku má 4. stupen postižení 19.200kč má plno dluhů v minulosti a jeden soudně 3.000kč,se obává že přijde další exekuce kolik musí mít nezabavitelnou částku,ůčet nemá chodí ji na složence ,může jít zbytek peněz na můj ůčet kde já pracuji takže musím mit a manželka se stará o 3 děti 4,14,16,let. Moc děkuji.

 2. Zuzana Blechová   •  

  Dobrý den,druhým rokem mám insolvenci na celou čistou mzdu a na celý invalidní důchod.Nektre měsíce mi nevrátí vůbec nic.Nevim kam se mám obrátit o pomoc.Muj čistý plat je 22000 a důchod necelých 8tisic.Najem platím 7000 a kolikrát na něj ani nemám a hlavně výplatu mám 4 den v měsíci a důchod 20 den v měsíci.Taj do posledního dne v měsíci mi teprve možná něco pošlou.Jsem úplně zoufalá.Dekuji za pomoc v mé situací Blechová Zuzana

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *