Od začátku ledna (od 1. 1. 2024), se bude měnit nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci. Základní nezabavitelná částka, bude o 933 Kč nižší – nově to bude 12 705 Kč. Nezabavitelná částka za manželku, manžela nebo dítě, bude 233 Kč nižší – nově to bude 3176 Kč.

Kalkulačka: Kolik mi zůstane ze mzdy při exekuci – od 1. ledna 2024 se mění nezabavitelná částka

Od začátku ledna 2024, by mělo dojít k další změně nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci. Změna ale příliš nepotěší všechny, kdo se potýkají s exekučními nebo insolvenčními srážkami ze mzdy, z důchodu nebo z jiného příjmu.

Od ledna 2024, začíná platit jedna změna, které ovlivňuje výpočet nezabavitelné částky:

 • Životní minimum – pro jednotlivce, které je 4 860 Kč, se v roce 2024 zatím nemění
 • Od 1. 1. 2024 se snižují normativní náklady na bydlení – pro výpočet exekuce je to nově 14 497 Kč (základní normativní náklady na bydlení jsou stejné jako v roce 2023, od 1. 1. 2024 už ale není nárok na mimořádné zvýšení o 1400 Kč)
 • Nezabavitelné minimum se kvůli této změně sníží o 933,33 Kč

Kalkulačka: Výpočet srážek ze mzdy při exekuci od 1. ledna 2024

V následující kalkulačce, si můžete sami spočítat, kolik by vám mělo zůstat ze mzdy (z platu, z důchodu, či z jiného příjmu), po snížení nezabavitelné částky, ke kterému dojde od 1. 1. 2024.

Výpočet srážek při exekuci, se provádí z čisté mzdy (nebo z jiného, exekučně postižitelného příjmu), Roli hraje typ exekuce (přednostní x nepřednostní) a počet vyživovaných osob.

Snížení nezabavitelné částky, se u zaměstnanců projeví spíše až v únoru, kdy je vyplácena mzda za leden. Výplata v lednu (která je za prosinec předchozího roku), se počítá ještě podle původních podmínek (které platí do 31. 12. 2023).

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Zvýšení životního minima v roce 2024?

Životní a existenční minimum se naposledy zvyšovalo v minulém roce. Od 1. 1. 2023 je životní minimum jednotlivce 4 860 Kč. Během roku 2023, byla stále poměrně vysoká inflace (celková inflace za předchozí rok bude okolo 7%). Od ledna 2024 se navíc očekává poměrně výrazné zdražení mnoha různých nákladů na živobytí.

Přesto se zdá, že vláda nemá v plánu valorizovat životní a existenční minimum. V roce 2024, tedy zřejmě budou platit stejné hodnoty, jako v předchozím roce.

Pokud by došlo ke zvýšení životního minima, tak by to automaticky znamenalo i zvýšení nezabavitelné částky (jak při exekuci na mzdu, tak i při exekuci na účet, nebo při exekuci na majetek).

Snížení normativních nákladů na bydlení od 1. 1. 2024

Od začátku roku 2024, se mění i další podstatný parametr pro výpočet exekuce (výpočet nezabavitelné částky). Jedná se o normativní náklady na bydlení.

V roce 2024, se nebudou valorizovat normativní náklady na bydlení. V období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, budou platit stejné hodnoty jako v předchozím roce.

Od 1. 1. 2024, se ale současně ruší paragraf 26a (v zákoně o státní sociální podpoře). V něm bylo stanoveno mimořádné zvýšení normativních nákladů na bydlení v roce 2022 a 2023. Od začátku roku 2024, se tedy částka pro výpočet nezabavitelné částky sníží o 1400 Kč (ještě výraznější dopad, může mít tato změna u příspěvku na bydlení).

Pro výpočet exekuce, se v roce 2024, používá částka 14 197 Kč – jedná se o normativní náklady na bydlení v nájmu, pro jednu až dvě osoby, ve městě od 70 000 obyvatel. V roce 2023 to byla částka 15 597 Kč (tj. 14 197 Kč + 1400 Kč).

Snížení normativních nákladů je poměrně hodně vysoké, což následně vede i k velkému snížení nezabavitelné částky.

Změna nezabavitelné částky při exekuci (insolvenci) od 1. 1. 2024

Nezabavitelná částka, která se používá pro výpočet srážek ze mzdy (z důchodu nebo i z jiných příjmů), se určuje z životního minima jednotlivce (v roce 2024 to bude 4 860 Kč) a z normativních nákladů na bydlení (od 1. 1. 2024 to bude částka 14 197 Kč).

Nezabavitelné minimum dlužníka v exekuci nebo insolvenci, jsou dvě třetiny ze součtu životního minima a z normativních nákladů na bydlení. Pokud má dlužník i manželku, manžela nebo dítě (děti), pak se za každou z těchto osob, připočítává jedna čtvrtina.

Nezabavitelné minimum při exekuci a insolvenci od 1. 1. 2024

 • Základní nezabavitelná částka od ledna 2024 = 12 704,67 Kč (snížení o 933,33 Kč)
 • Nezabavitelná částka za dítě, manželku, manžela = 3 176,17 Kč (snížení o 233,33 Kč)

Současně se snižuje i hranice plně zabavitelné částky. Od 1. ledna 2024, by to mělo být 28 586 Kč. Nad tuto hranici, se zabavuje pro exekuci/insolvenci vše. Do této hranice, zůstává jedna třetina (insolvence nebo přednostní exekuce) nebo dvě třetiny (nepřednostní exekuce).

Kolik mi zůstane při exekuci na mzdu od ledna 2024?

Od začátku roku, by mělo lidem s exekucí nebo insolvencí, zůstávat o něco méně peněz. Díky snížení nezabavitelné částky, se jim při stejné mzdě, o něco málo zvýší srážky (rozdíl může být i 500 a 1000 Kč).

Konkrétní částka, o kolik méně peněz vám zůstane, závisí na tom, kolik je vaše čistá mzda, jestli se jedná o insolvenci, exekuci z důvodu přednostní pohledávky nebo z důvodu nepřednostní pohledávky. Nebo i na tom, zda máte manželku/manžela nebo nějaké děti (ke kterým máte stále ještě vyživovací povinnost).

Konkrétní příklad si můžeme ukázat v následující tabulce výpočtu exekuce.

Tabulka: Příklad výpočtu exekuce na mzdu od 1. ledna 2024

V příkladu výpočtu exekuce v tabulce, je proveden výpočet srážek pro zaměstnance s čistou mzdou 35 000 Kč, který má manželku a dvě děti (u kterých má vyživovací povinnost).

První výpočet je pro exekuci z důvodu nepřednostní exekuce (srážka je jedna třetina), druhý výpočet je pro exekuci z důvodu předností exekuce (srážka jsou dvě třetiny).

Nezabavitelné minimum 2024 do 31.12.2023 od 1.1.2024 Změna
Životní minimum jednotlivce 4 860Kč 4 860 Kč 0 Kč
Náklady na bydlení 15 597 Kč 14 197 Kč -1400 Kč
Nezabavitelná částka za dlužníka 13 638 Kč 12 704,67 Kč -933,33 Kč
Nezabavitelná částka za dítě 3 409,50 Kč 3 176,17 Kč -233,33 Kč
Nezabavitelná částka za manželku 3 409,50 Kč 3 176,17 Kč -233,33 Kč
Rodina dva dospělí + dvě děti 23 867 Kč 22 234 Kč – 1633 Kč
Výpočet exekuce na mzdu 2024 do 31.12.2023 od 1.1.2024 Změna
Čistá mzda 35 000 Kč 35 000 Kč
Srážky ze mzdy (nepřednostní) 3 711 Kč 4 255 Kč +544 Kč
Zbytek mzdy 31 289 Kč 30 745 Kč -544 Kč
Čistá mzda 35 000 Kč 35 000 Kč
Srážky ze mzdy (přednostní) 7 422 Kč 8 510 Kč +1088 Kč
Zbytek mzdy 27 578 Kč 26 490 Kč -1088 Kč

Kolik je nezabavitelné částka i při exekuci na účet v bance od ledna 2024

V roce 2024 se zřejmě nebude měnit nezabavitelné minimum, na které je nárok při exekuci na účet v bance. I tato nezabavitelná částka, závisí na tom, kolik je životní minimum.

Aktuálně je nezabavitelné minimum při exekuci na účet, stanoveno jako trojnásobek životního minima.

Nezabavitelné minimum při exekuci na účet v bance od 1. 1. 2024

 • Nezabavitelná částka = 14 580 Kč

Na tuto nezabavitelnou částku, je při exekuci na účet v bance, nárok pouze jednou, za celou dobu trvání blokace účtu.

Pokud na účtu není dostatek finančních prostředků, pak blokace může trvat poměrně dlouhou dobu (obvykle minimálně 6 měsíců). Abyste nebyli zcela bez příjmů, můžete se obrátit na banku, a požádat si o „chráněný účet“.

Při exekuci na účet, máte možnost založení nového chráněného účtu, na který vám pak banka převádí například nezabavitelnou část mzdy, různé sociální dávky, nebo i další příjmy, které by neměly podléhat exekuci.

Je s tím sice nějaké papírování, ale neplatí se za to žádné extra poplatky (pouze případně běžný poplatek za založení nového účtu).

Nezabavitelné minimum při exekuci na majetek

Při exekuci na majetek (vybavení bytu/domácnosti) se obvykle mluví o tom, co vám exekutor nesmí zabavit (obvyklé vybavení domácnosti, některé osobní věci, zdravotní pomůcky, apod.).

Při exekuci na majetek, je ale také nárok i na určitou nezabavitelnou částku. Pokud by exekutor u vás doma našel i nějaké peníze v hotovosti, pak vám musí ponechat dvojnásobek životního minima. Od začátku ledna 2024, by se mělo jednat o částku 9 720 Kč

  2příspěvků

 1. Miloslav Doležal   •  

  Dobrý den moje manželka se stará o nemocnou maminku má 4. stupen postižení 19.200kč má plno dluhů v minulosti a jeden soudně 3.000kč,se obává že přijde další exekuce kolik musí mít nezabavitelnou částku,ůčet nemá chodí ji na složence ,může jít zbytek peněz na můj ůčet kde já pracuji takže musím mit a manželka se stará o 3 děti 4,14,16,let. Moc děkuji.

 2. Zuzana Blechová   •  

  Dobrý den,druhým rokem mám insolvenci na celou čistou mzdu a na celý invalidní důchod.Nektre měsíce mi nevrátí vůbec nic.Nevim kam se mám obrátit o pomoc.Muj čistý plat je 22000 a důchod necelých 8tisic.Najem platím 7000 a kolikrát na něj ani nemám a hlavně výplatu mám 4 den v měsíci a důchod 20 den v měsíci.Taj do posledního dne v měsíci mi teprve možná něco pošlou.Jsem úplně zoufalá.Dekuji za pomoc v mé situací Blechová Zuzana

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *