V roce 2024 už nebude nárok na mimořádné zvýšení normativních nákladů při výpočtu příspěvku na bydlení. Od 1. 1. 2024, platí i několik změn, které se týkají příspěvku na bydlení. Mění se i výpočet přídavku na bydlení - viz nová kalkulačka pro výpočet dávek od ledna 2024.

Kalkulačka: Výpočet přídavky na bydlení 2024 (od ledna bez mimořádného zvýšení)

V roce 2024 už nebude nárok na mimořádné zvýšení normativních nákladů  při výpočtu příspěvku na bydlení. Od 1. 1. 2024, platí i několik změn, které se týkají příspěvku na bydlení.

Od 1. 1. 2024, platí nové tabulky normativních nákladů na bydlení – v roce 2024 nedochází k valorizaci + současně bylo zrušeno i mimořádné zvýšení o 1400 – 2800 Kč (podle typu bydlení, lokality a počtu osob).

Změn u přídavku na bydlení je ale více. Došlo k několika menším změnám u podmínek pro nárok na tuto sociální dávku (zpřesňují  se podmínky pro nárok v 1 a 3 čtvrtletí, na přídavky bude nárok na chatě nebo chalupě i v roce 2024 (a v dalších letech) a podobné „drobnější“ změny – viz například zde.).

Kalkulačka: Výpočet příspěvku na bydlení 2024 (od 1. 1. 2024 bez mimořádného zvýšení)

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik byste mohli dostat od Úřadu práce, jako příspěvek na bydlení, a zda byste vůbec měli nárok na tuto sociální dávku.

Výpočet v této kalkulačce zahrnuje všechny změny, které platí od 1. 1. 2024 (např. zrušení mimořádného zvýšení  podle paragrafu 26a, zákona o státní sociální podpoře).

Od ledna 2024, platí i nové podmínky, pro vyřízení příspěvku na bydlení. Od minulého roku je také k dispozici i nový online formulář, kde je možné příspěvek na bydlení, a všechny změny, vyřídit jen online, bez papírování a bez návštěvy na ÚP.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2024
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na sociální dávky na bydlení v roce 2024?

Nárok na sociální dávky na bydlení, může být v bytě nebo domě v osobním vlastnictví, v nájmu (nebo podnájmu) nebo v družstevním bytě (nárok je i při užívání bytu/domu na základě věcného břemene; nárok může být i u chaty nebo chalupy).

O příspěvek na bydlení, si může požádat majitel bytu (pokud v něm skutečně bydlí), nebo i ten, kdo má uzavřenou platnou nájemní/podnájemní smlouvu. Pro nárok na příspěvek na bydlení, není nutné mít v bytě trvalé bydliště.

Jaké jsou podmínky pro nárok na sociální dávky na bydlení v roce 2024?

Pro nárok na příspěvek na bydlení se dále posuzuje výše skutečných nákladů na bydlení (ty by měly být vyšší než 30% příjmu).

A současně se posuzuje samotná výše příjmu (tj. aby na tento příspěvek měli nárok především domácnosti s nižšími příjmy). Normativní náklady na bydlení pro daný byt (město/obec, počet osob a typ bydlení), nesmí být vyšší než 30% příjmu.

O nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši, tedy rozhoduje velikost města či obce, kde bydlíte, počet osob, které v bytě/domě žijí, typ bydlení, skutečné náklady na bydlení a výše příjmu (průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Výše příspěvku na bydlení se vypočítá tak, že od skutečných nákladů na bydlení (nebo od normativních nákladů na bydlení pro daný typ bydlení, lokalitu a počet osob), se odečte 30% příjmu. Zbytek je pak vyplacen, jako příspěvek na bydlení (maximálně to ale může být tolik, kolik jsou aktuální normativní náklady na bydlení).

Příspěvek na bydlení – náklady na bydlení a hypotéka

U příspěvku na bydlení se dokládají skutečně zaplacené náklady (příspěvek se vyplácí maximálně do výše těchto zaplacených nákladů):

  • Nájem
  • Platby za služby (například odvoz odpadu či úklid společných prostor)
  • Platy za energie (voda, plyn, elektřina, apod.)

Při bydlení ve vlastním nebo v družstevním bytě, se započítají paušální náklady (podle počtu osob) – ty by měly pokrývat náklady spojené s údržbou nemovitosti a i další náklady spojené s užíváním bytu (tj. dokládají se jenom platby za energie a služby).

Mezi náklady na bydlení se tedy nepočítá například splátka hypotéky nebo příspěvek do fondu oprav (je zahrnuto do paušální částky). Stejně tak se mezi náklady na bydlení nepočítají platby spojené s údržbou bytu, rekonstrukce, apod.

Mezi náklady na bydlení, nepatří ani například platba za telefon, internet nebo kabelovou televizi. Nebo televizní a rozhlasový poplatek.

Mezi energie se také nepočítají platby za pevná paliva (uhlí, dřevo, peletky apod.). Pro ty jsou opět stanoveny normativní (tabulkové) náklady.

Příspěvek na bydlení a trvalé bydliště

U příspěvku na bydlení, nehraje trvalé bydliště žádnou významnou roli. O příspěvek na bydlení si můžete požádat v bytě, kde skutečně bydlíte. Žádost o příspěvek, se vyřizuje v místě, kde máte byt či dům. To, kde máte trvalé bydliště, není až tak důležité.

Výše příspěvku, se mimo jiné odvíjí od počtu osob, které v bytě bydlí. Zohledňují se všechny osoby, které skutečně žijí spolu v jedné domácnosti (u manželů, rodičů a nezaopatřených dětí se to předpokládá automaticky).

Hmotná nouze a doplatek na bydlení

Kromě příspěvku na bydlení, je zde i další dávky – doplatek na bydlení. Pokud by měl někdo tak nízké příjmy, že by mu po zaplacení nákladů na bydlení, nezbývala ani částka životního minima (částka na živobytí), pak může být nárok na dávku hmotné nouze – doplatek na bydlení.

Doplatek na bydlení, je možné získat i tam, kde není nárok na příspěvek na bydlení. Například při bydlení na ubytovně, pokud by se jednalo o podnájem jen části bytu (například jen jedné místnosti) apod.

Nedoplatek za vyúčtování elektřiny nebo plynu – mimořádná okamžitá pomoc

Kromě příspěvku na bydlení nebo doplatku na bydlení, je možné aktuálně žádat i o mimořádný jednorázový příspěvek. To se může týkat například situací, kdy kvůli režimu DPI (dodavatel poslední instance), budete mít vysoký nedoplatek za elektřinu nebo plyn.

Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV.

Další změny u sociálních dávek v roce 2024

Kromě změny u normativních nákladů na bydlení a změny některých podmínek pro nárok na příspěvek na bydlení, jsou v roce 2024 i další změny.

Od ledna je nárok na zvýšený rodičovský příspěvek. Pro děti narozené v roce 2024 se rodičovská zvyšuje na 350 000 Kč (525 000 Kč u dvojčat). Zároveň se ale zkrátí maximální doba jenom na 3 roky (do 3 narozenin).

Od ledna se také zvyšují všechny důchody (starobní, vdovské, vdovecké, sirotčí nebo invalidní). V roce 2024 se budou důchody valorizovat o 360 Kč (stejné zvýšení pro všechny důchodce).

V roce 2024, se také mění podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti (platí přísnější podmínky při opakované žádosti o podporu).

V druhé polovině roku, by chtěla vláda zvýšit i příspěvek na péči. Aktuálně se řeší dvě možné varianty zvýšení. Zatím není definitivně rozhodnuto, o kolik se zvýší příspěvek na péči.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *