V roce 2023 dochází k mimořádnému zvýšení sociálních dávek na bydlení. Od 1. 1. 2023, platí několik změn, které ve výsledku znamenají, že na příspěvek na bydlení bude mít více domácností (rodin i jednotlivců). A mohou dostat i podstatně více peněz.

Kalkulačka: Výpočet zvýšení přídavky na bydlení 2023

V roce 2023 dochází k mimořádnému zvýšení sociálních dávek na bydlení. Od 1. 1. 2023, platí několik změn, které ve výsledku znamenají, že na příspěvek na bydlení bude mít více domácností (rodin i jednotlivců). A mohou dostat i podstatně více peněz.

Od 1. 1. 2023, platí nové tabulky normativních nákladů na bydlení – dochází k pravidelné každoroční valorizaci + současně bylo schváleno i mimořádné zvýšení o 1400 – 2800 Kč (podle typu bydlení, lokality a počtu osob). Současně s tím, došlo i k přepracování tabulek (na tom „vydělají“ například důchodci, nebo další osoby, kteří žijí sami).

Změn u přídavku na bydlení je ale více. Došlo k několika menším změnám u podmínek pro nárok na tuto sociální dávku (v Praze se nově započítá jen 30% příjmu (dříve to bylo 35%), u domácností bez příjmů, se nebude započítávat životní minimum, od poloviny minulého roku, je možné přídavky vyřídit jednodušeji online).

Kalkulačka: Výpočet zvýšeného příspěvku na bydlení (od 1. 1. 2023)

V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik byste mohli dostat od Úřadu práce, jako příspěvek na bydlení, a zda byste vůbec měli nárok na tuto sociální dávku.

Výpočet v této kalkulačce zahrnuje i zvýšené normativní náklady (mimořádné zvýšení pro rok 2023 podle paragrafu 26a, zákona o státní sociální podpoře).

Od ledna 2023, platí i nové podmínky, pro vyřízení příspěvku na bydlení. Od minulého roku je také k dispozici i nový online formulář, kde je možné příspěvek na bydlení, a všechny změny, vyřídit jen online, bez papírování a bez návštěvy na ÚP.

Kalkulačka přídavky na bydlení od 1. 1. 2023
Počet osob v domácnosti
Druh bydlení
Velikost obce / města
Zaplacené nájemné

Pouze pro nájemní (podnájemní) bydlení, pokud bydlíte ve vlastním nebo v družstevním bytě, tak ponechte 0 Kč. Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Topení - pevná paliva
Zadejte ANO, pouze pokud k topení používáte uhlí, dřevo, peletky, apod. Vytápění plynem, elektřinou, dálkové topení se zahrnuje do ostatních nákladů na bydlení - pak zde ponechte NE.
Ostatní náklady (služby a energie)

Zaplacené výdaje za elektřinu, plyn, teplou/studenou vodu, dálkové vytápění, služby (odvoz odpadu, úklid společných prostor, společná televize/rozhlas, úklid společných prostor, atd.) Zadávají se průměrné náklady za kalendářní čtvrtletí.
Průměrný čistý měsíční příjem
(průměr za poslední 3 měsíce)

Zadejte průměrný čistý měsíční příjem rodiny (všech osob ve společné domácnosti). Jako příjem se počítají především příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání. A dále pak příjmy jako je podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, rodičovský příspěvek, přídavky na děti, výživné nebo alimenty. Zadávají se průměrné příjmy za kalendářní čtvrtletí.
Výpočet

Kdo má nárok na sociální dávky na bydlení v roce 2023?

Nárok na sociální dávky na bydlení, může být v bytě nebo domě v osobním vlastnictví, v nájmu (nebo podnájmu) nebo v družstevním bytě (nárok je i při užívání bytu/domu na základě věcného břemene; nárok může být i u chaty nebo chalupy).

O příspěvek na bydlení, si může požádat majitel bytu (pokud v něm skutečně bydlí), nebo i ten, kdo má uzavřenou platnou nájemní/podnájemní smlouvu. Pro nárok na příspěvek na bydlení, není nutné mít v bytě trvalé bydliště.

Jaké jsou podmínky pro nárok na sociální dávky na bydlení v roce 2023?

Pro nárok na příspěvek na bydlení se dále posuzuje výše skutečných nákladů na bydlení (ty by měly být vyšší než 30% příjmu).

A současně se posuzuje samotná výše příjmu (tj. aby na tento příspěvek měli nárok především domácnosti s nižšími příjmy). Normativní náklady na bydlení pro daný byt (město/obec, počet osob a typ bydlení), nesmí být vyšší než 30% příjmu.

O nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši, tedy rozhoduje velikost města či obce, kde bydlíte, počet osob, které v bytě/domě žijí, typ bydlení, skutečné náklady na bydlení a výše příjmu (průměr za předchozí kalendářní čtvrtletí).

Výše příspěvku na bydlení se vypočítá tak, že od skutečných nákladů na bydlení (nebo od normativních nákladů na bydlení pro daný typ bydlení, lokalitu a počet osob), se odečte 30% příjmu. Zbytek je pak vyplacen, jako příspěvek na bydlení (maximálně to ale může být tolik, kolik jsou aktuální normativní náklady na bydlení).

Příspěvek na bydlení – náklady na bydlení a hypotéka

U příspěvku na bydlení se dokládají skutečně zaplacené náklady (příspěvek se vyplácí maximálně do výše těchto zaplacených nákladů):

  • Nájem
  • Platby za služby (například odvoz odpadu či úklid společných prostor)
  • Platy za energie (voda, plyn, elektřina, apod.)

Při bydlení ve vlastním nebo v družstevním bytě, se započítají paušální náklady (podle počtu osob) – ty by měly pokrývat náklady spojené s údržbou nemovitosti a i další náklady spojené s užíváním bytu (tj. dokládají se jenom platby za energie a služby).

Mezi náklady na bydlení se tedy nepočítá například splátka hypotéky nebo příspěvek do fondu oprav (je zahrnuto do paušální částky). Stejně tak se mezi náklady na bydlení nepočítají platby spojené s údržbou bytu, rekonstrukce, apod.

Mezi náklady na bydlení, nepatří ani například platba za telefon, internet nebo kabelovou televizi. Nebo televizní a rozhlasový poplatek.

Mezi energie se také nepočítají platby za pevná paliva (uhlí, dřevo, peletky apod.). Pro ty jsou opět stanoveny normativní (tabulkové) náklady.

Příspěvek na bydlení a trvalé bydliště

U příspěvku na bydlení, nehraje trvalé bydliště žádnou významnou roli. O příspěvek na bydlení si můžete požádat v bytě, kde skutečně bydlíte. Žádost o příspěvek, se vyřizuje v místě, kde máte byt či dům. To, kde máte trvalé bydliště, není až tak důležité.

Výše příspěvku, se mimo jiné odvíjí od počtu osob, které v bytě bydlí. Zohledňují se všechny osoby, které skutečně žijí spolu v jedné domácnosti (u manželů, rodičů a nezaopatřených dětí se to předpokládá automaticky).

Hmotná nouze a doplatek na bydlení

Kromě příspěvku na bydlení, je zde i další dávky – doplatek na bydlení. Pokud by měl někdo tak nízké příjmy, že by mu po zaplacení nákladů na bydlení, nezbývala ani částka životního minima (částka na živobytí), pak může být nárok na dávku hmotné nouze – doplatek na bydlení.

Doplatek na bydlení, je možné získat i tam, kde není nárok na příspěvek na bydlení. Například při bydlení na ubytovně, pokud by se jednalo o podnájem jen části bytu (například jen jedné místnosti) apod.

Nedoplatek za vyúčtování elektřiny nebo plynu – mimořádná okamžitá pomoc

Kromě příspěvku na bydlení nebo doplatku na bydlení, je možné aktuálně žádat i o mimořádný jednorázový příspěvek. To se může týkat například situací, kdy kvůli režimu DPI (dodavatel poslední instance), budete mít vysoký nedoplatek za elektřinu nebo plyn.

Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV.

Další změny u sociálních dávek v roce 2023

Kromě zvýšení normativních nákladů na bydlení a změny některých podmínek pro nárok na příspěvek na bydlení, jsou v roce 2023 i další změny.

Od ledna je nárok na zvýšené přídavky na dítě. Přídavky se zvyšují o 200 Kč měsíčně pro všechny děti (bez ohledu na věk).

Od ledna se zvyšuje i životní minimum o 5,2%, což se projeví u dalších sociálních dávek (například u výše uvedených přídavků na dítě, u příspěvku na živobytí a i u dalších dávek hmotné nouze, atd.)

V roce 2023, se také budou 2x zvyšovat důchody. Kromě pravidelné valorizace od ledna 2023, bude i druhá, mimořádná valorizace od června 2023.

Během roku by se údajně mohl zvýšit rodičovský příspěvek. Plánuje se zvýšení o 50 000 Kč, a to buď ještě během roku 2023, nebo nejpozději od 1. 1. 2024.

V druhé polovině roku, by chtěla vláda řešit i příspěvek na péči. I u něj je ve hře varianta zvýšení (aktuálně je příspěvek na péči v rozmezí od 880 do 19 200 Kč).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *