V roce 2024 by se měly zvýšit minimální zálohy na sociální pojištění. Více budou platit všichni podnikatelé (OSVČ). Minimální zálohy se budou postupně zvyšovat 3 roky (2024, 2025 a 2026). Podnikatelé si celkem zaplatí navíc minimálně 21 tisíc korun ročně.

Zvýšení minimálních záloh pro OSVČ v roce 2024 – sociální pojištění se zvýší až o 21 tisíc korun

Minulý týden (ve čtvrtek 11. 5. 2023), představila vláda velký balíček změn. Ten zahrnuje řadu daňových změn, důchodovou reformu a různá úsporná opatření.

Jednou z velkých změn, které se dotknou podnikatelů (živnostníků a OSVČ) je zvýšení minimálních záloh na sociální pojištění.

Vláda by chtěla zvýšit minimální zálohy až o 21 tisíc korun za rok (měsíční záloha by se zvýšila o cca 60% z aktuálních 2944 Kč na 4710 Kč – výpočet vychází z průměrné mzdy pro rok 2023, v dalších letech to bude reálně více).

Změna (zvýšení minimálních záloh na sociální pojištění), by ale naštěstí neměla být okamžitá – výše záloh by se měla postupně zvyšovat, během následujících 3 roků (2024 – 2026).

Nejvíce si na sociálním pojištění připlatí ti, kdo nyní platí jen minimum. Sociální pojištění se ale bude zvyšovat všem OSVČ.

Minimální zálohy pro OSVČ budou v roce 2024 o 1154 Kč vyšší

Od 1. ledna 2024, se budou opět zvyšovat minimální zálohy pro OSVČ. V roce 2024, bude zvýšení opravdu velké – kvůli velkému růstu průměrné mzdy, a i kvůli vládním úsporným opatřením:

  • Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024 = 2968 Kč
  • Minimální sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024 = 3852 Kč
  • Minimální odvody budou 6 820 Kč (zvýšení o 1154 Kč)

Pochopitelně se zvyšují i minimální zálohy pro OSVČ vedlejší, bude se zvyšovat i paušální daň (pro všechny 3 pásma) a bude i mnoho dalších změn.

Aktuální informace viz: Minimální zálohy pro OSVČ 2024 – kolik bude sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2024?

Daňová reforma, důchodová reforma, úsporný balíček 2023

V polovině května, představila vláda velkou řadu změn, o kterých se již nějakou dobu mluvilo. Cílem vládní snahy je konsolidace veřejných financí. Aktuálně je poměrně vysoký deficit státního rozpočtu. Vláda doufá, že se jí už v příštím roce podaří ušetřit vyšší desítky miliard korun.

Představené změny, zahrnují „daňovou reformu“ (změny u DPH, zvýšení daní pro firmy, zvýšení daně z nemovitostí, zrušení některých daňových slev, a další změny).

Dále se jedná o „důchodovou reformu“ (zvýšení věku pro odchod do důchodu, změnu výpočtu a snížení důchodů, nové podmínky pro valorizace důchodů, zpřísnění podmínek pro předčasné důchody, zvýšení minimální odpracované doby, pro nárok na důchod, a další změny).

Také jsou navrhována různá úsporná opatření (zrušení některých dotací, zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance nebo i zvýšení minimálních záloh na sociální pojištění pro podnikatele).

Zvýšení minimálních záloh pro podnikatele (OSVČ, živnostníky)

Minimální záloha na sociální pojištění, se aktuálně vypočítá z 25% průměrné mzdy v ČR:

Vláda nyní navrhuje, aby se minimální vyměřovací základ zvýšil až na 40% z průměrné mzdy. Změna by měla být postupná. Během následujících 3 roků (od roku 2024 do roku 2026), by se postupně zvyšovat minimální vyměřovací základ o 5%.

Pokud bychom vycházeli z aktuální průměrné mzdy (pro rok 2023 je to 40 324 Kč), pak by to vypadalo následovně:

Minimální zálohy Min. vyměřovací základ Minimální záloha Celkem za rok Zvýšení
Sociální pojištění 2023 (25%) 10 081 Kč 2 944 Kč 35 328 Kč
Sociální pojištění 2024 (30%) 12 098 Kč 3 533 Kč 42 396 Kč +7068 Kč
Sociální pojištění 2025 (35%) 14 114 Kč 4 122 Kč 49 464 Kč +7068 Kč
Sociální pojištění 2026 (40%) 16 130 Kč 4 710 Kč 56 520 Kč +7056 Kč

Poznámka: V letech 2024, 2025, 2026 bude jiná průměrná mzda – ta se v podstatě každý rok zvyšuje, reálně tedy budou v následujících letech minimální zálohy ještě vyšší. Zvýšení o zmíněných 21 tisíc korun, je pouze teoretický výpočet, jak by se zvýšily minimální zálohy, pokud by se vycházelo jenom z údajů platných v roce 2023.

Vyšší sociální pojištění budou platit všichni podnikatelé

Zvýšení minimálních záloh na sociální pojištění, se dotkne pouze části podnikatelů (minimální zálohy platí cca 600 tisíc OSVČ).

Vyšší zálohy na sociální pojištění, by ale měli platit všichni podnikatelé – i ti kdo mají vyšší příjem z podnikání, a již nyní platí více než je minimální částka.

Aktuálně se sociální pojištění vypočítá, jako 50% ze zisku z podnikání. Vláda to chce změnit, a nově se sociální pojištění bude počítat z 55% ze zisku.

Příklad výpočtu: Pan Novák má roční obrat 1 milión korun a náklady uplatňuje paušálem 60%. Zisk z podnikání je nyní 400 000 Kč

  • Podle současných podmínek, se sociální pojištění vypočítá z 200 000 Kč, měsíční záloha mu vychází na 4 867 Kč
  • Podle nových podmínek, by se mu sociální pojištění počítalo z 220 000 Kč, měsíční záloha by mu vycházela na 5 354 Kč (zvýšení o 487 Kč/měsíčně, tj. o cca 5844 Kč za rok).

Sociální pojištění v roce 2024

Změny by mohly začít platit již od začátku roku 2024 (pokud budou schváleny – vzhledem k tomu, že vláda má většinu v Parlamentu i v Senátu, tak se dá očekávat, že svoje změny prosadí).

V následující tabulce je teoretický výpočet, jak by mohlo vypadat sociální pojištění v roce 2024:

  • Pro OSVČ s nižšími příjmy, by v roce 2024 měl být minimální vyměřovací základ 30%
  • Pro OSVČ s vyššími příjmy, by se sociální v roce 2024 počítalo z 55% ze zisku

Tabulka: Sociální pojištění v roce 2024

Zisk z podnikání Sociální pojištění 2023 Sociální pojištění 2024 Zvýšení 2024
100 000 35 328 42 396 +7068
200 000 35 328 42 396 +7068
300 000 43 800 48 180 +4380
400 000 58 400 64 240 +5840
500 000 73 000 80 300 +7300
600 000 87 600 96 360 +8760
700 000 102 200 112 420 +10 240
800 000 116 800 128 480 +11 680
900 000 131 400 144 540 +13 140
1 000 000 146 000 160 600 +14 600

Poznámka: Výpočet při nízkém zisku, je pouze teoretický – bude záležet i na tom, jaká bude stanovena průměrná mzda pro rok 2024.

Zvýšení daní pro OSVČ v roce 2024

Kromě zvýšení minimálních záloh na sociální pojištění, by se v roce 2024, měla zvýšit i daň ze zisku z podnikání.

Změna by se týkala těch podnikatelů, kteří mají vyšší zisky z podnikání. Základní sazba daně by zůstala stejná – tj. 15%.

Změnil by se ale limit pro zvýšenou daň (23%). Zvýšená daň se aktuálně platí, pokud je zisk z podnikání vyšší než 48násobek průměrné mzdy (aktuálně 1 9835 552 Kč). Nově by to měl být jenom 36násobek (1 451 664 Kč).

Takových OSVČ, kteří by měli zisk z podnikání alespoň cca 1,45 miliónu za rok, je ale jen poměrně málo (většina podnikatelů si „hlídá“ náklady a optimalizuje své daňové povinnosti).

Zvýšení paušální daně pro OSVČ v roce 2024

Společně s výše uvedeným změnami, by se v roce 2024, měla zvýšit i paušální daň. Ta zřejmě začne být atraktivnější pro řadu podnikatelů.

Aktuálně se v prvním pásmu platí 6 208 Kč měsíčně (zahrnuje sociální, zdravotní a daň). V roce 2024, by paušální daň vycházela na minimálně 6 885 Kč (výpočet na základě aktuální průměrné mzdy, v roce 2024 to bude o něco více).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *