Vláda také schválila jednorázovou podporu ve výši 25 tisíc korun pro všechny OSVČ zasažené epidemií koronavirus 2020.

Podpora pro OSVČ zasažené epidemií koronavirus 2020 (ošetřovné, podpora 25 tisíc)

Jednou ze skupin, na kterou silně dopadla omezení spojená s karanténními opatřeními během epidemie koronavirus, jsou drobní podnikatelé (OSVČ). Mnoha podnikatelům, totiž vláda zakázala vykonávat jejich podnikání (uzavření provozoven, restaurací, zákaz maloobchodního prodeje atd.). I z toho důvodu (během března a dubna 2020), schválila vláda řadu různých opatření, které mají pomoci OSVČ.

Nový kompenzační bonus pro rok 2022

Pro závěr roku 2021 (od 22. 11. 2022) a pro rok 2022, byl schválen nový kompenzační bonus (zákon číslo 519/2021 Sb.). Více o podmínkách a nároku na nový kompenzační bonus 2022, najdete zde.

Na co má nárok OSVČ během epidemie koronavirus

Aktuálně (na začátku dubna 2020) je pro OSVČ schváleno už několik různých forem podpory:

 • Ošetřovné pro OSVČ, kteří se musí starat o dítě/děti (kvůli zavřeným školám), ve výši 424 Kč za jeden kalendářní den
 • Jednorázová podpora 25 tisíc korun skoro pro všechny OSVČ, jejichž podnikání bylo nějak omezeno během epidemie koronavirus
 • Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění na 6 měsíců ve výši odpovídající minimálním zálohám, tedy 4 896 Kč měsíčně (29 376 Kč celkem)
 • OSVČ může mít při ukončení/přerušení podnikání nárok na podporu v nezaměstnanosti
 • OSVČ může mít při úplném výpadku příjmů nárok na sociální dávky (dávky pomoci ve hmotné nouzi)

Ošetřovné pro OSVČ během epidemie koronavirus

Klasické ošetřovné je dávka, vyplácená na základě nemocenského pojištění zaměstnanců. Viz aktuální kalkulačka ošetřovné pro rok 2020. OSVČ za běžných podmínek nemají nárok na ošetřovné (mají nárok pouze na nemocenské dávky, pokud si platí nemocenské pojištění).

Již na konci března 2020 vláda schválila, že během epidemie koronavirus (po dobu, kdy budou uzavřené školy), si OSVČ mohou požádat o dotaci s názvem „Ošetřovné“. Tato dotace pro OSVČ má podobné podmínky, jako Ošetřovné pro zaměstnance:

 • Ošetřovné pro OSVČ se vyplácí za každý kalendářní den, kdy se OSVČ starala o dítě/děti
 • Výše ošetřovného pro OSVČ je 424 Kč za jeden kalendářní den (cca 13 tisíc za měsíc)
 • Podmínkou je péče alespoň o jedno dítě do 13 roků během epidemie koronavirus
 • Ošetřovné je možné čerpat i na starší dítě (nebo jinou osobu), pokud je zdravotně hendikepované a nemůže navštěvovat školu (nebo zařízení, které poskytuje péči o zdravotně hendikepované)
 • OSVČ musí čestným prohlášením doložit, že nemá dluhy vůči státní správě (daně, zdravotní pojištění, sociální pojištění atd.)

Kolik je ošetřovné pro OSVČ během epidemie a kde o něj žádat?

Ošetřovné se poskytuje ve výši 424 Kč za jeden kalendářní den:

 • Za měsíc březen 2020 to je 8 480 Kč
 • Za měsíc duben 2020 to je 12 720 Kč
 • Za měsíc květen 2020 to je 13 144 Kč (*)

(*) platí v případě, že školy budou uzavřené i po celý měsíc květen

O ošetřovné pro OSVČ je možné požádat na webu Ministerstva obchodu a průmyslu zde.

Podpora 25 tisíc korun pro OSVČ během epidemie koronaviru

Vláda také schválila jednorázovou podporu ve výši 25 tisíc korun pro všechny OSVČ zasažené epidemií koronavirus 2020.

OSVČ má na podporu 25 000 Kč nárok pokud je splněna jedna z těchto podmínek:

a) nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,
b) karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
c) péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
d) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo
e) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.

Kdo má nárok na podporu 25 000 Kč pro OSVČ

Podpora pro OSVČ se vztahuje téměř na všechny podnikatele/živnostníky. Nárok mají ti OSVČ, kdo mají podnikání jako hlavní činnost a byli aktivní ke dni 12. 3. 2020. Nárok je i ve chvíli, kdy po tomto datu došlo k přerušení nebo ukončení podnikání. Za dny, kdy OSVČ podnikal, může požadovat částečnou výplatu jednorázové podpory.

Nárok mají i OSVČ, které přerušili podnikání po 31. 8. 2019. To se vztahuje na sezónní podnikatele, kteří podnikají pouze část roku. Pokud u nich došlo k omezení (nemohli třeba znovu zahájit podnikání kvůli epidemii), pak mají nárok na podporu.

Nárok na 25 000 Kč pro OSVČ mají i ti živnostníci, pro které je to jen „vedlejší činnost“ – nárok mají i důchodci (invalidní nebo starobní), kteří během důchodu podnikají. Nárok na „kompenzační bonus“ budou mít i studenti nebo třeba ti, kdo jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené (a přivydělávají si jako OSVČ).

Kdo nárok nemá, jsou OSVČ, kteří mají zaměstnání na hlavní pracovní poměr a podnikání mají jenom jako vedlejší činnost. Tito OSVČ o podporu žádat nemohou.

Kde žádat o podporu pro OSVČ a kdy bude vyplacena?

O jednorázovou podporu pro OSVČ je možné žádat od 9. 4. 2020. Na webu Finanční správy je formulář s žádostí zde. Vyplněný formulář je pak nutné poslat na příslušný Finanční úřad (podle místa kde OSVČ podniká/má trvalé bydliště). Žádost je možné poslat obyčejným emailem, nebo přes datovou schránku. Nebo také poštou, či doručit osobně.

Výplata podpory pro OSVČ by měla proběhnout během několika málo dní. První OSVČ by tak peníze měli začít dostávat již během měsíce dubna 2020.

Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ

Pokud byl OSVČ nucen ukončit nebo přerušit podnikání, pak má nárok na podporu v nezaměstnanosti, podobně jako zaměstnanec, který přišel o zaměstnání. Aby měl OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti, pak musí (stejně jako zaměstnanec) splnit podmínku minimální doby účasti na důchodovém pojištění. Což je nejméně 12 měsíců za poslední 2 roky.

Pokud si tedy OSVČ platil sociální pojištění alespoň 12 měsíců za poslední dva roky, pak mu po ukončení/přerušení podnikání vzniká nárok na podporu. Výše podpory v nezaměstnanosti se u OSVČ vypočítává z toho, jaký má vyměřovací základ. To je jedna polovina zisku.

Pokud měl například OSVČ roční příjem 600 tisíc korun a uplatnil si náklady ve výši 60%, pak je jeho zisk 240 000 Kč. Vyměřovací základ má 120 000 Kč. A podpora v nezaměstnanosti by se mu vypočítávala z 1/12 z této částky, tedy z 10 000 Kč. Podpora v nezaměstnanosti by tak byla stejná, jako u zaměstnance, který měl v zaměstnání průměrnou čistou mzdu 10 tisíc korun.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti v roce 2020 si můžete spočítat v této kalkulačce: Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2020.

Nárok na sociální dávky pro OSVČ

Pokud se (nejenom díky epidemii koronavirus) dostane OSVČ do špatné finanční situace, může mít nárok na sociální dávky, tak jako každý jiný občan. Mezi běžné sociální dávky, na které má OSVČ nárok patří třeba přídavky na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na péči. Nebo jsou zde i dávky hmotné nouze – doplatek do životního minima (příspěvek na živobytí) a doplatku na bydlení. Více informací o tom, jaké jsou sociální dávky v roce 2020, najdete zde.

Všechny tyto sociální dávky se vyřizují na místním Úřadu práce. V případě, že OSVČ má jen nízké nebo vůbec žádné příjmy (a to nejenom během epidemie koronaviru), může se tak jako každý jiný občan, obrátit na Úřad práce a požádat o státní sociální podporu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *