Za únor a březen 2021, si mohou OSVČ, společníci malých s.r.o. firem nebo zaměstnanci na dohodu DPP nebo DPČ, podávat žádost o kompenzační bonus. Na ten je nárok při poklesu tržeb o 50% nebo při karanténě či izolaci. Je pravděpodobné, že bude nárok i na kompenzaci za duben 2021 (a možná i další měsíce).

Jak vyplnit žádost o kompenzační bonus: Srovnávací vs. rozhodné období, tržby, zahájení podnikání

Za únor a březen 2021 si mohou OSVČ, společníci malých s.r.o., nebo zaměstnanci na dohodu (DPP, DPČ), žádat o nový kompenzační bonus. OSVČ a společníci mají nárok až na 1000 Kč (za únor a březen až na 54 000 Kč), dohodáři pak na 500 Kč (až 27 000 Kč).

Je poměrně pravděpodobné, že na kompenzační bonus bude nárok i v dubnu 2021 (až 30 000 Kč) a možná i v dalších měsících – záleží na vývoji situace okolo epidemie koronaviru COVID -19.

Nový kompenzační bonus pro rok 2022

Pro závěr roku 2021 (od 22. 11. 2022) a pro rok 2022, byl schválen nový kompenzační bonus (zákon číslo 519/2021 Sb.). Více o podmínkách a nároku na nový kompenzační bonus 2022, najdete zde.

Žádost o nový kompenzační bonus pro OSVČ za únor a březen 2021

Žádost o kompenzační bonus, je možné podávat již od začátku března. Od poloviny března, pak Finanční správa již vyplácí chválené žádosti. Na podání žádosti je poměrně dost času:

 • Žádost o kompenzační bonus za únor 2021 nejpozději do 3. 5. 2021
 • Žádost o kompenzační bonus za březen 2021 nejpozději do 1. 6. 2021

Online žádost – kompenzační bonus 2021

Žádost je možné najít v online podobě přímo na webu Finanční správy. Prostřednictvím interaktivní online aplikace, je možné podat žádost o kompenzaci pro OSVČ, pro společníky s.r.o., i pro zaměstnance s dohodou DPP či DPČ. V online žádosti je možné rovnou požádat o obě období

 • Online žádost o kompenzační bonus za únor a březen 2021 je zde

Kompenzační bonus 2021 – PDF formuláře ke stažení

Žádost je možné podat, i vyplněním klasického formuláře. Stačí si stáhnout příslušný PDF formulář a vyplnit jej v počítači a vytisknout, nebo vytisknout a vyplnit ručně:

 • Žádost o kompenzační bonus za únor 2021 – PDF žádost ke stažení zde
 • Žádost o kompenzační bonus za březen 2021 – PDF žádost ke stažení zde

Jak vyplnit žádost o kompenzační bonus pro OSVČ

V případě OSVČ je podstatné, správně zvolit srovnávací období a také správně určit příjmy (tržby), které mají vliv na posouzení nároku na kompenzaci za únor a březen 2021.

U kompenzačního bonusu jsou dvě hlavní podmínky:

 • Došlo k poklesu příjmu (tržeb) alespoň o 50% (posuzuje se předchozí měsíc oproti průměru ve srovnávacím období)
 • Příjem z podnikání (z omezené činnosti) je převažujícím příjmem ve srovnávacím (nebo rozhodném období)

Předpokladem pro nárok na kompenzační bonus, je omezení vyplývající z epidemie koronaviru COVID-19 – například pokles poptávky, omezení dodávky služeb či jiných vstupů, péče o dítě, apod. (viz paragraf 6, odstavec 1, zákon číslo 95/2021 Sb.).

Kompenzační bonus při karanténě nebo izolaci – 500 Kč za den

Specifickou situací je nárok na kompenzační bonus, jen na základě nařízené karantény nebo izolace:

 • Kompenzační bonus je 500 Kč za den (maximálně 7000 Kč za 14 dní karantény nebo izolace)
 • Není potřeba dokládat pokles příjmu o 50%
 • Je nutná účast na nemocenském pojištění

Jaké období se používá pro posouzení poklesu tržeb o 50% – srovnávací období

Pokles příjmu (tržeb) se posuzuje vždy za předchozí měsíc:

 • Kompenzace za únor 2021 = posuzují se tržby za leden 2021
 • Kompenzace za březen 2021 = posuzují se tržby za únor 2021

Tržby za předchozí měsíc, se porovnávají s průměrnou výší tržeb ve srovnávacím období. Zde jsou možnosti:

 • Kompenzace za únor 2021 = srovnávací období je listopad 2018 až leden 2019 nebo listopad 2019 až leden 2020
 • Kompenzace za březen 2021 = srovnávací období je prosinec 2018 až únor 2029 nebo prosinec 2019 až únor 2021
 • Pokud podnikání začalo později, pak jsou srovnávacím obdobím, kterékoliv 3 měsíce, během prvních 8 měsíců podnikání

U kompenzace za duben 2021, by bylo srovnávacím období leden 2019 až březen 2019 nebo leden 2020 až březen 2020

Jaké zvolit srovnávací období po zahájení podnikání v roce 2019 nebo 2020

Ten, kdo začal podnikání před 1. 11. 2018, má možnost jenom ze dvou srovnávacích období, které jsou uvedena výše.

Pokud bylo podnikání zahájeno později, tak může být volba srovnávacího období méně jasná – viz několik příkladů:

 • Zahájení podnikání od 1. ledna 2018 = srovnávací období pro kompenzaci za únor 2021, je listopad 2018 až leden 2019 nebo listopad 2019 až leden 2020 (za březen je to o měsíc posunuté)
 • Zahájení podnikání od 1. ledna 2019 = srovnávací období pro kompenzaci za únor 2021, je listopad 2018 až leden 2019 nebo listopad 2019 až leden 2020 (období listopad 2018 až leden 2019 je možné zvolit, i když činnost nebyla vykonávána po celou dobu, pak jsou srovnávacím obdobím 3 po sobě jdoucí měsíce uvnitř úseku leden 2019 – srpen 2019)
 • Zahájení podnikání 1. ledna 2020 = srovnávacím obdobím 3 po sobě jdoucí měsíce uvnitř úseku leden 2020 – srpen 2020
 • Zahájení podnikání 1. července 2020 = srovnávacím obdobím jsou 3 po sobě jdoucí měsíce uvnitř úseku červenec 2020 – prosinec 2020.

Další příklady toho, jak zvolit srovnávací období – které konkrétní měsíce, je možné najít na webu Finanční správy, v sekci otázky a odpovědi zde.

Jaké se zadávají příjmy (tržby) – podle data na faktuře nebo podle toho kdy platba přišla na účet?

Příjmy za srovnávané období (leden 2021 nebo únor 2021) nebo průměrné příjmy ve srovnávacím období, jsou obecně tržby z prodeje výrobků a služeb, z dané činnosti (která je předmětem žádosti o kompenzační bonus).

To, které příjmy (tržby) se do daného období zahrnují, závisí na tom, zda OSVČ vede účetnictví (tzv. „podvojné“ účetnictví) nebo nevede:

 • Pokud je vedeno účetnictví (tzv. „podvojné“ účetnictví), pak je rozhodující datum zaúčtování – zpravidla tedy datum vystavení faktury (a to bez ohledu na skutečnost, kdy bude tržba zaplacena/realizována)
 • Pokud není vedeno účetnictví (je pouze daňová evidence), pak je rozhodující datum přijetí platby (v hotovosti nebo na účet – bez ohledu na to, za jaké období je tato platba).

Jak se posuzuje převažující (majoritní příjem)

Druhou důležitou podmínkou, pro nárok na kompenzační bonus je to, že příjem z podnikání (z omezené činnosti), byl převažujícím příjmem.

Příjmy se posuzují ve srovnávacím období (musí být stejné, jako srovnávací období pro posouzení poklesu tržeb). Nebo je případně možné zvolit rozhodné období (červen 2020 až září 2020).

Rozhodné období je tedy možné použít pouze pro posouzení převažujícího příjmu. Pro posouzení poklesu tržen se nikdy nepoužívá. Rozhodné období se také používá při žádosti o kompenzaci u dohodářů.

Posuzují se příjmy podle paragrafu 6, 7 a 9 zákona o daních z příjmů:

 • Příjmy ze závislé činnosti – pokud by ve zvoleném období převažoval například příjem ze zaměstnání, pak by na kompenzační bonus nebyl nárok
 • Příjmy ze samostatně výdělečné činnosti – příjem z omezené činnosti, by měl být převažujícím, pokud by převažoval příjem z činnosti, která není epidemií omezena, pak by na kompenzační bonus nebyl nárok
 • Příjmy z nájmu – pokud by ve zvoleném období převažoval příjem z nájmu, pak by na kompenzační bonus nebyl nárok

Některé „běžné“ příjmy se v tomto posouzení neprojeví – například starobní nebo invalidní důchod, se nezapočítávají jako příjem, který by měl vliv na nárok na kompenzační bonus. To platí například i pro rodičovský příspěvek a některé další příjmy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *