V roce 2022, se zvyšuje minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní i vedlejší. Minimální platba na sociální pojištění, se pro OSVČ hlavní, zvýší o 253 Kč na 2 841 Kč měsíčně. Pro OSVČ vedlejší, se minimální sociální zvýší o 101 Kč na 1 137 Kč měsíčně.

Sociální pojištění pro OSVČ (hlavní, vedlejší) v roce 2022

Sociální pojištění, musí OSVČ (kteří mají podnikání jako hlavní činnost), platit vždy, alespoň v minimální výši. OSVČ, pro které je podnikání jen vedlejší činnost, platí sociální pojištění jen někdy (neplatí ho v prvním roce podnikání, nebo pokud mají nízký příjem).

Od 1. 1. 2022, se zvyšují minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ hlavní i vedlejší. Vyšší minimální zálohu, ale není nutné platit hned od začátku ledna 2022. U většiny OSVČ, se zvýšení minimálních záloh, projeví až v průběhu roku (až po podání přehledu o příjmech pro ČSSZ).

Zvýšení minimálního sociálního pojištění v roce 2022

Podobně, jako každý rok, i od 1. 1. 2022, se zvyšuje minimální sociální pojištění pro podnikatele (OSVČ, živnostníky).

Zvýšení v roce 2022, je ale nepoměrně vyšší, než obvykle. Zatímco na začátku roku 2021, se minimální sociální pojištění zvýšilo jen o 44 Kč, zvýšení v roce 2022 je o 253 Kč měsíčně:

  • Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní 2022 = 2 841 Kč (zvýšení o 253 Kč)
  • Minimální sociální pojištění pro OSVČ vedlejší 2022 = 1 137 Kč (zvýšení o 101 Kč)

Kromě minimálního sociálního pojištění, se od 1. 1. 2022 zvyšuje i minimální zdravotní pojištění. To se od 1. 1. 2022 zvýší o 234 Kč na 2 627 Kč. V roce 2022, tak budou minimální zálohy pro OSVČ hlavní, ve výši 5 468 Kč měsíčně (včetně dobrovolného nemocenského pojištění, by to bylo 5 615 Kč).

Minimální zálohy, musí OSVČ platit bez ohledu na to, jestli má/nemá nějaké reálné příjmy z podnikání. Pokud má vyšší příjem (zisk), tak následně pochopitelně platí podstatně vyšší platby na sociální a zdravotní (odvíjí se od posledního přehledu o příjmech z podnikání).

Sociální pojištění pro OSVČ (hlavní i vedlejší) v roce 2022

Ke zvýšení sociální pojištění pro podnikatele (živnostníky), dochází v roce 2022, hlavně díky zvýšení průměrné mzdy. V roce 2021 došlo ke zvýšení průměrné mzdy v ČR a díky tomu se pro rok 2022 zvyšuje minimální vyměřovací základ pro podnikatele (OSVČ hlavní i vedlejší).

V následující tabulce najdete všechny podstatné údaje pro rok 2022, které se týkají sociálního pojištění OSVČ:

Rok 2021 2022
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 701 168 Kč 1 867 728 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 106 332 Kč 116 736 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 42 540 Kč 46 704 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 8 861 Kč 9 728 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3 545 Kč 3 892 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 588 Kč 2 841 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 036 Kč 1 137 Kč
Rozhodná částka pro VČ 85 059 Kč 93 387 Kč

Od kdy je nutné začít platit zvýšené sociální pojištění 2022?

Zvýšené zdravotní pojištění (pro OSVČ hlavní se zvyšuje na 2627 Kč), je nutné platit už od začátku roku 2022 (už od ledna). U sociálního pojištění je to ale jinak.

Pokud někdo začne podnikat v roce 2022 (například v lednu), tak bude rovnou platit minimální zálohu sociálního pojištění, ve výši která platí pro rok 2022 (tj. 2841 Kč).

Pro stávající podnikatele (kteří platí jen minimální zálohy), se na začátku roku zatím nic nemění. Vyšší minimální zálohu, začnou platit až poté, co podají daňové přiznání a příslušné přehledy o příjmech.

Přehledy pro ČSSZ, se obvykle podávají na začátku května. Pouze v případě, že OSVČ využívá služeb daňového poradce, tak se mu termíny pro podání posouvají.

V roce 2020 a 2021, se ale termíny pro daňové přiznání, přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSZZ, posouvaly z důvodu epidemie COVID. Jak to bude s termíny v roce 2022, zatím není jisté.

Kdy platí sociální pojištění OSVČ vedlejší?

Zatímco OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, musí platit vždy alespoň minimální zálohu, OSVČ, pro které je podnikání jen vedlejší činností, platí sociální pojištění jen někdy.

Týká se to například těch, kdo podnikají při zaměstnání, během studia, během mateřské nebo rodičovské dovolené, podnikajících důchodců, nebo i dalších.

Při zahájení podnikání, které bude vedlejší činností, se sociální pojištění platit nemusí vůbec (v prvním roce, do podání prvního přehledu o příjmech pro ČSSZ). V dalších letech, pak záleží na tom, jaké má OSVČ vedlejší příjmy z podnikání:

  • Pokud má vyšší příjem = platí 29,2% ze skutečného vyměřovacího základu
  • Pokud je příjem vyšší než rozhodná částka = platí alespoň minimální zálohu (v roce 2022 je to 1 137 Kč)
  • Pokud je příjem nižší než rozhodná částka = nemusí platit zálohy na sociální pojištění

Rozhodná částka, (která rozhoduje o placení záloh na sociální pojištění u OSVČ vedlejších), se v roce 2022, zvyšuje na 93 387 Kč za rok.

Pokud bude mít OSVČ vedlejší, celkové příjmy za rok 2021, nižší než 93 387 Kč, tak následně nemusí platit zálohy na sociální pojištění. Vychází se zde z daňového přiznání a příslušných přehledů o příjmech, za předchozí rok (tj. za rok 2021).

Kolik je sociální pojištění?

Sociální pojištění, pochopitelně není jen minimální částka. Minimum musí platit všichni OSVČ (netýká se vždy těch vedlejších), bez ohledu na to jaké jsou jejich skutečné příjmy z podnikání.

Skutečná výše sociálního pojištění, je ale 29,2% z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem pro OSVČ, je jedna polovina ze zisku.

Pokud by měl podnikatel například obrat 1 milión korun, a v daňovém přiznání uvedl náklady ve výši 60% (600 tisíc korun), pak je jeho zisk z podnikání ve výši 400 tisíc korun. Roční vyměřovací základ (pro sociální pojištění), by tedy byl 200 tisíc korun (jedna polovina ze zisku).

Měsíční vyměřovací základ by pak vycházel na 16 667 Kč. Záloha na sociální pojištění, pro další rok podnikání, by vycházela na 4 867 Kč.

Minimální zálohu na sociální pojištění, tedy platí jen ti, kdo mají zisk z podnikání za předchozí rok ve výši 233 472 Kč nebo méně (tento zisk, při paušálních nákladech ve výši 60%, odpovídá obratu 583 680 Kč za rok).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.