V roce 2024, se zvyšuje minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní i vedlejší. Minimální platba na sociální pojištění, se pro OSVČ hlavní, zvýší o 908 Kč na 3 852 Kč měsíčně. Pro OSVČ vedlejší, se minimální sociální zvýší o 235 Kč na 1 413 Kč měsíčně.

Sociální pojištění pro OSVČ (hlavní, vedlejší) v roce 2024

Sociální pojištění, musí OSVČ (kteří mají podnikání jako hlavní činnost), platit vždy, alespoň v minimální výši. OSVČ, pro které je podnikání jen vedlejší činnost, platí sociální pojištění jen někdy (neplatí ho v prvním roce podnikání, nebo pokud mají nízký příjem (nízký zisk z podnikání)).

Od 1. 1. 2024, se zvyšují minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ hlavní i vedlejší. V roce 2024, platí u sociálního pojištění (kromě zvýšení), ještě jedna další zásadní změna.

Zvýšenou minimální zálohu na sociální, je nutné platit hned od začátku roku – už za leden 2024 (dříve se zvýšená záloha na soc. pojištění platila až během roku, po podání přehledu o příjmech, od 1. 1. 2024 je to ale jinak!).

Zvýšení minimálního sociálního pojištění v roce 2024

Podobně, jako každý rok, i od 1. 1. 2024, se zvyšuje minimální sociální pojištění pro podnikatele (OSVČ, živnostníky).

Zvýšení v roce 2024, je podstatně vyšší, než v minulém roce (v roce 2024 „zaúřadoval“ vládní úsporný balíček, a minimální odvody se zvyšují opravdu hodně):

  • Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní 2024 = 3 852 Kč (zvýšení o 908 Kč)
  • Minimální sociální pojištění pro OSVČ vedlejší 2024 = 1 413 Kč (zvýšení o 253 Kč)

Od roku 2024, platí jedna výjimka pro začínající podnikatele (v roce zahájení + 2 následující roky) budou mít sníženou zálohu na sociální pojištění:

  • Minimální sociální pojištění pro OSVČ při zahájení podnikání = 3 210 Kč

Kromě minimálního sociálního pojištění, se od 1. 1. 2024 zvyšuje i minimální zdravotní pojištění. To se od 1. 1. 2024 zvýší o 246 Kč na 2 968 Kč. V roce 2024, tak budou minimální zálohy pro OSVČ hlavní, ve výši 6 820 Kč měsíčně (včetně dobrovolného nemocenského pojištění, by to bylo 7 036 Kč).

Minimální zálohy, musí OSVČ platit bez ohledu na to, jestli má/nemá nějaké reálné příjmy z podnikání. Pokud má vyšší příjem (zisk), tak následně pochopitelně platí podstatně vyšší platby na sociální a zdravotní (odvíjí se od posledního přehledu o příjmech z podnikání).

Zvýšení sociálního pojištění pro OSVČ – vláda si prosadila změny

Vláda v roce 2023 řešila, kde „sehnat“ více peněz do rozpočtu. Nezapomněla ani na podnikatele a zvýšila jim odvody. Zvýšení sociálního pojištění, bude postupně nabíhat (odvody se budou zvyšovat). V roce 2024 platí tyto změny:

  • minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní, se vypočítá z 30% průměrné mzdy (pouze pro začínající podnikatele, kteří posledních 20 roků nepodnikali, se minimální soc. pojištění vypočítá z původních 25%; na sníženou zálohu je nárok v prvním roce podnikání + následující dva roky)
  • minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní, se vypočítá z 11% průměrné mzdy (dříve to bylo 10%)
  • vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění se zvýšil na 55% (dříve to bylo 50%)

Změny se týkají jenom sociálního pojištění. Výpočet zdravotního se nemění (tam je zvýšení jen kvůli růstu průměrné mzdy), minimální zdrav. pojištění je v roce 2024 zvýšeno na 2 968 Kč. Zvyšuje se i nemocenské pojištění na 2,7% (dříve 2,1%), tj. minimálně 216 Kč v roce 2024.

Sociální pojištění pro OSVČ (hlavní i vedlejší) v roce 2024

Ke zvýšení sociální pojištění pro podnikatele (živnostníky), dochází v roce 2024, kvůli vládním změnám a kvůli zvýšení průměrné mzdy. V roce 2024 došlo ke většímu zvýšení průměrné mzdy v ČR. V kombinaci s „konsolidačním“ balíčkem to pak dělá dost velký skok nahoru.

V následující tabulce najdete všechny podstatné údaje pro rok 2024, které se týkají sociálního pojištění OSVČ:

Sociální pojištění OSVČ 2024 2023 2024 Zvýšení
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 935 552 Kč 2 110 416 Kč +174 864 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 120 972 Kč 158 292 Kč +37 320 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) – zahájení 131 904 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 48 396 Kč 58 044 Kč +9 648 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 10 081 Kč 13 191 Kč +3 110 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ – zahájení 10 992 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 4 033 Kč 4 837 Kč +804 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 944 Kč 3 852 Kč +908 Kč
Minimální měsíční záloha HČ – zahájení 3 210 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 178 Kč 1 413 Kč +235 Kč
Rozhodná částka pro VČ (limit pro povinnost platit) 96 777 Kč 105 520 Kč +8 744 Kč

Od kdy je nutné začít platit zvýšené sociální pojištění 2024?

Zvýšené zdravotní pojištění (pro OSVČ hlavní se zvyšuje na 2968 Kč), je nutné platit už od začátku roku 2024 (už za leden 2024, tj. nejpozději do 8. 2. 2024).

A stejné je to i pro sociální pojištění. I to se v roce 2024, platí zvýšení už za leden 2024 (splatnost je do 31. 1. 2024).

Proti předchozím rokům je to změna. Dříve se zvýšená záloha na sociální pojištění, platila až ve druhé polovině roku. Hned od začátku roku, platily vyšší minimální odvody jen začínající podnikatelé. Zbytek zvyšoval minimální platbu až po podání přehledu.

Konsolidační balíček, ale změnil příslušný zákon a zvýšení se sjednotilo s tím, jak je to i u zdravotního (nebo nemocenského) pojištění.

Kdy platí sociální pojištění OSVČ vedlejší?

Zatímco OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, musí platit vždy alespoň minimální zálohu, OSVČ, pro které je podnikání jen vedlejší činností, platí sociální pojištění jen někdy.

Týká se to například těch, kdo podnikají při zaměstnání, během studia, během mateřské nebo rodičovské dovolené, podnikajících důchodců, nebo i dalších.

Při zahájení podnikání, které bude vedlejší činností, se sociální pojištění platit nemusí vůbec (v prvním roce, do podání prvního přehledu o příjmech pro ČSSZ). V dalších letech, pak záleží na tom, jaké má OSVČ vedlejší příjmy z podnikání:

  • Pokud má vyšší příjem = platí 29,2% ze skutečného vyměřovacího základu
  • Pokud je příjem vyšší než rozhodná částka = platí alespoň minimální zálohu (v roce 2024 je to 1 413 Kč)
  • Pokud je příjem nižší než rozhodná částka = nemusí platit zálohy na sociální pojištění

Rozhodná částka, (která rozhoduje o placení záloh na sociální pojištění u OSVČ vedlejších), se v roce 2024 zvyšuje na 105 520 Kč za rok.

Pokud bude mít OSVČ vedlejší, celkové příjmy nižší, tak následně nemusí platit zálohy na sociální pojištění. Vychází se zde z daňového přiznání a příslušných přehledů o příjmech, za předchozí rok (tj. za rok 2023).

Kolik je sociální pojištění?

Sociální pojištění, pochopitelně není jen minimální částka. Minimum musí platit všichni OSVČ (netýká se vždy těch vedlejších), bez ohledu na to jaké jsou jejich skutečné příjmy z podnikání.

Skutečná výše sociálního pojištění, je ale 29,2% z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem pro OSVČ, je jedna 55% ze zisku. I to je změna v roce 2024. Dříve byl vyměřovací základ jenom 50% ze zisku.

Pokud by měl podnikatel například obrat 1 milión korun, a v daňovém přiznání uvedl náklady ve výši 60% (600 tisíc korun), pak je jeho zisk z podnikání ve výši 400 tisíc korun.

Roční vyměřovací základ (pro sociální pojištění), by tedy byl 220 tisíc korun (55% ze zisku; ještě v roce 2023 by to vycházelo na 200 tisíc korun, jedna polovina ze zisku).

Měsíční vyměřovací základ by pak vycházel na 18 334 Kč. Záloha na sociální pojištění, pro další rok podnikání, by vycházela na 5 354 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *