V roce 2023, se zvyšuje minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní i vedlejší. Minimální platba na sociální pojištění, se pro OSVČ hlavní, zvýší o 103 Kč na 2 944 Kč měsíčně. Pro OSVČ vedlejší, se minimální sociální zvýší o 41 Kč na 1 178 Kč měsíčně.

Sociální pojištění pro OSVČ (hlavní, vedlejší) v roce 2023

Sociální pojištění, musí OSVČ (kteří mají podnikání jako hlavní činnost), platit vždy, alespoň v minimální výši. OSVČ, pro které je podnikání jen vedlejší činnost, platí sociální pojištění jen někdy (neplatí ho v prvním roce podnikání, nebo pokud mají nízký příjem).

Od 1. 1. 2023, se zvyšují minimální zálohy na sociální pojištění pro OSVČ hlavní i vedlejší. Vyšší minimální zálohu, ale není nutné platit hned od začátku ledna 2023. U většiny OSVČ, se zvýšení minimálních záloh, projeví až v průběhu roku (až po podání přehledu o příjmech pro ČSSZ).

Minimální zálohy pro OSVČ budou v roce 2024 o 1154 Kč vyšší

Od 1. ledna 2024, se budou opět zvyšovat minimální zálohy pro OSVČ. V roce 2024, bude zvýšení opravdu velké – kvůli velkému růstu průměrné mzdy, a i kvůli vládním úsporným opatřením:

 • Minimální zdravotní pojištění pro OSVČ v roce 2024 = 2968 Kč
 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ v roce 2024 = 3852 Kč
 • Minimální odvody budou 6 820 Kč (zvýšení o 1154 Kč)

Pochopitelně se zvyšují i minimální zálohy pro OSVČ vedlejší, bude se zvyšovat i paušální daň (pro všechny 3 pásma) a bude i mnoho dalších změn.

Aktuální informace viz: Minimální zálohy pro OSVČ 2024 – kolik bude sociální a zdravotní pojištění od 1. 1. 2024?

Zvýšení minimálního sociálního pojištění v roce 2023

Podobně, jako každý rok, i od 1. 1. 2023, se zvyšuje minimální sociální pojištění pro podnikatele (OSVČ, živnostníky).

Zvýšení v roce 2023, je o něco málo nižší, než v minulém roce (to se minimální zálohy zvyšovaly poměrně výrazně)., než obvykle. Zatímco na začátku roku 2021, se minimální sociální pojištění zvýšilo jen o 44 Kč, zvýšení v roce 2022 bylo o 253 Kč měsíčně. V roce 2023 se zvyšuje „pouze“ o 103 Kč:

 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ hlavní 2023 = 2 944 Kč (zvýšení o 103 Kč)
 • Minimální sociální pojištění pro OSVČ vedlejší 2023 = 1 178 Kč (zvýšení o 41 Kč)

Kromě minimálního sociálního pojištění, se od 1. 1. 2023 zvyšuje i minimální zdravotní pojištění. To se od 1. 1. 2023 zvýší o 95 Kč na 2 722 Kč. V roce 2023, tak budou minimální zálohy pro OSVČ hlavní, ve výši 5 699 Kč měsíčně (včetně dobrovolného nemocenského pojištění, by to bylo 5 867 Kč).

Minimální zálohy, musí OSVČ platit bez ohledu na to, jestli má/nemá nějaké reálné příjmy z podnikání. Pokud má vyšší příjem (zisk), tak následně pochopitelně platí podstatně vyšší platby na sociální a zdravotní (odvíjí se od posledního přehledu o příjmech z podnikání).

Zvýšení sociálního pojištění až o 70% – vláda chce v roce 2023 prosadit změny

Vláda aktuálně řeší, kde „sehnat“ více peněz do rozpočtu. Jednou z možností, o které se vážně uvažuje, je zvýšení odvodů na sociální pojištění až o 70%. Podle aktuálních návrhů (začátek roku 2023), by od příštího roku mohlo dojít ke dvěma změnám:

 • minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ, by se počítala z minimální mzdy (minimální mzda v roce 2023 je 17 300 Kč, letos by to znamenalo minimální zálohu na sociální ve výši 5 052 Kč; v roce 2024 bude minimální mzda určitě vyšší – minimální záloha pak může být 5500 – 6000 Kč měsíčně)
 • vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění by se zvýšil z aktuálních 50% ze zisku na 70% ze zisku
 • všichni OSVČ by platili více (u těch s minimální zálohou to vychází o cca 70% více)

Zatím se mluví pouze o zvýšení záloh na sociální pojištění. Velmi snadno ale může dojít i k tomu, že obdobná pravidla by se aplikovala i na výpočet zdravotního pojištění.

Sociální pojištění pro OSVČ (hlavní i vedlejší) v roce 2023

Ke zvýšení sociální pojištění pro podnikatele (živnostníky), dochází v roce 2023, hlavně díky zvýšení průměrné mzdy. V roce 2023 došlo ke zvýšení průměrné mzdy v ČR a díky tomu se pro rok 2023 zvyšuje minimální vyměřovací základ pro podnikatele (OSVČ hlavní i vedlejší).

V následující tabulce najdete všechny podstatné údaje pro rok 2023, které se týkají sociálního pojištění OSVČ:

Rok 2022 2023
Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 867 728 Kč 1 935 552 Kč
Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 116 736 Kč 120 972 Kč
Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 46 704 Kč 48 396 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ HČ 9 728 Kč 10 081 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ VČ 3 892 Kč 4 033 Kč
Minimální měsíční záloha HČ 2 841 Kč 2 944 Kč
Minimální měsíční záloha VČ 1 137 Kč 1 178 Kč
Rozhodná částka pro VČ 93 387 Kč 96 777 Kč

Od kdy je nutné začít platit zvýšené sociální pojištění 2023?

Zvýšené zdravotní pojištění (pro OSVČ hlavní se zvyšuje na 2722 Kč), je nutné platit už od začátku roku 2023 (už od ledna). U sociálního pojištění je to ale jinak.

Pokud někdo začne podnikat v roce 2023 (například v lednu), tak bude rovnou platit minimální zálohu sociálního pojištění, ve výši která platí pro rok 2023 (tj. 2944 Kč).

Pro stávající podnikatele (kteří platí jen minimální zálohy), se na začátku roku zatím nic nemění. Vyšší minimální zálohu, začnou platit až poté, co podají daňové přiznání a příslušné přehledy o příjmech.

Přehledy pro ČSSZ, se obvykle podávají na začátku května (resp. na začátku června, pokud je přiznání podáno elektronicky). Pouze v případě, že OSVČ využívá služeb daňového poradce, tak se mu termíny pro podání posouvají.

Kdy platí sociální pojištění OSVČ vedlejší?

Zatímco OSVČ, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, musí platit vždy alespoň minimální zálohu, OSVČ, pro které je podnikání jen vedlejší činností, platí sociální pojištění jen někdy.

Týká se to například těch, kdo podnikají při zaměstnání, během studia, během mateřské nebo rodičovské dovolené, podnikajících důchodců, nebo i dalších.

Při zahájení podnikání, které bude vedlejší činností, se sociální pojištění platit nemusí vůbec (v prvním roce, do podání prvního přehledu o příjmech pro ČSSZ). V dalších letech, pak záleží na tom, jaké má OSVČ vedlejší příjmy z podnikání:

 • Pokud má vyšší příjem = platí 29,2% ze skutečného vyměřovacího základu
 • Pokud je příjem vyšší než rozhodná částka = platí alespoň minimální zálohu (v roce 2023 je to 1 178 Kč)
 • Pokud je příjem nižší než rozhodná částka = nemusí platit zálohy na sociální pojištění

Rozhodná částka, (která rozhoduje o placení záloh na sociální pojištění u OSVČ vedlejších), se v roce 2023, zvyšuje na 96 777 Kč za rok.

Pokud bude mít OSVČ vedlejší, celkové příjmy nižší, tak následně nemusí platit zálohy na sociální pojištění. Vychází se zde z daňového přiznání a příslušných přehledů o příjmech, za předchozí rok (tj. za rok 2022).

Kolik je sociální pojištění?

Sociální pojištění, pochopitelně není jen minimální částka. Minimum musí platit všichni OSVČ (netýká se vždy těch vedlejších), bez ohledu na to jaké jsou jejich skutečné příjmy z podnikání.

Skutečná výše sociálního pojištění, je ale 29,2% z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem pro OSVČ, je jedna polovina ze zisku.

Pokud by měl podnikatel například obrat 1 milión korun, a v daňovém přiznání uvedl náklady ve výši 60% (600 tisíc korun), pak je jeho zisk z podnikání ve výši 400 tisíc korun. Roční vyměřovací základ (pro sociální pojištění), by tedy byl 200 tisíc korun (jedna polovina ze zisku).

Měsíční vyměřovací základ by pak vycházel na 16 667 Kč. Záloha na sociální pojištění, pro další rok podnikání, by vycházela na 4 867 Kč.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *