Připravili jsme pro vás návod, jak požádat o tento kompenzační bonus. Vyřízení žádosti o kompenzační bonus je poměrně jednoduché.

Žádost o podporu: Jak požádat o kompenzační bonus 25 tisíc pro OSVČ

V souvislosti s epidemií koronavirus schválila vláda (a poté i parlament, senát a prezident) kompenzační bonus pro podnikatele (OSVČ, živnostníky). Ti si mohou požádat o poskytnutí podpory ve výši 25 tisíc korun. Připravili jsme pro vás návod, jak požádat o tento kompenzační bonu. Vyřízení žádosti o kompenzační bonus je poměrně jednoduché. Zabere vám to maximálně 10 minut.

Nový kompenzační bonus pro rok 2022

Pro závěr roku 2021 (od 22. 11. 2022) a pro rok 2022, byl schválen nový kompenzační bonus (zákon číslo 519/2021 Sb.). Více o podmínkách a nároku na nový kompenzační bonus 2022, najdete zde.

Jaké jsou podmínky pro podporu pro OSVČ během epidemie

Nárok na kompenzační bonus má většina OSVČ. Mohou si o něj požádat všichni, kdo mají podnikání jako hlavní činnost. A také řada OSVČ, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost.

 • Podmínkou je to, aby byl podnikatel aktivní ke dni 12. 3. 2020.
 • Nebo aby přerušil podnikání nejpozději k 31. 8. 2019.

Pokud došlo k přerušení podnikání až po začátku epidemie, pak je nárok kompenzační bonus.

Kompenzační bonus je ve výši 25 000 Kč, resp. ve výši 500 Kč za kalendářní den v období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020.

Co musí OSVČ splnit, aby dostal podporu 25 tisíc korun

OSVČ musí splnit podmínky, které určila vláda. OSVČ by měl četným prohlášením potvrdit, že byl zasažen následky epidemie koronavirus.

Hlavní podmínkou tedy je, že podnikání OSVČ bylo nějak negativně ovlivněno samotnou epidemií, nebo opatřeními přijatými v souvislosti s bojem proti epidemii koronaviru. Pokud tedy OSVČ nemohl podnikat (vůbec nebo byl omezen), protože došlo k některému ze stavů vyjmenovaných níže, pak má nárok na podporu 25 tisíc korun.

K omezení OSVČ došlo z důvodu:

 • nutnosti uzavřít provozovnu subjektu kompenzačního bonusu či omezit její provoz,
 •  karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 •  péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 •  omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo
 •  omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu.

Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ – formulář

Formulář s žádostí o kompenzační bonus je možné najít zde: PDF soubor nebo web finanční správy

Žádost o kompenzační bonus je jednostránkový formulář, kam OSVČ zadá svoje základní osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, kontakty, IČO), a také číslo bankovního účtu, kam chce vyplatit 25 tisíc korun.

Kromě toho už je potřeba pouze datum a podpis, kterým podnikatel stvrdí čestné prohlášení, že byl nějak „postižený“ epidemií.

A to je celé. Nic dalšího není potřeba. Není potřeba přikládat nějaká dodatečná potvrzení nebo jiné doklady.

Jak odeslat žádost o kompenzační bonus

Žádost o podporu pro OSVČ je následně nutné odeslat na Finanční úřad. Je několik možností:

 • Přes datovou schránku = stačí vyplnit formulář s žádostí a vyplněný soubor odeslat přes datovou schránku na „svůj“ finanční úřad (tam kde OSVČ běžně řeší daně)
 • Emailem = formulář je nutné vytisknou, podepsat a naskenovat nebo vyfotit mobilním telefonem. Následně jen pošlete obyčejným emailem (není potřeba elektronický podpis) a emailovou adresu vašeho finančního úřadu. Do předmětu je nutné uvést text „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“. Emailový kontakt na finanční úřad, kde běžně řešíte daně, najdete zde
 • Přes daňový portál – pokud máte elektronický podpis, dá se žádost poslat přímo přes daňový portál zde
 • Doručit osobně – vytištěný a podepsaný formulář můžete osobně doručit na podatelnu svého finančního úřadu. Adresu pobočky finančního úřadu najdete zde
 • Poslat poštou – vytištěný a podepsaný formulář můžete poslat poštou na adresu finančního úřadu, u kterého řešíte během podnikání daně. Kontakty najdete zde

Celý proces vyplnění žádosti o kompenzační bonus je opravdu jednoduchý a dá se zvládnout do 10 minut. Finanční správa připravila i velmi podrobný návod, jak vyplnit žádost. Tento návod případně najdete zde. Na vyplnění žádosti ale není nic složitého, nejsou tam žádné záludnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *