Od 1. července 2023, začalo Milostivé léto III. – do konce listopadu 2023, je možné řešit dluhy na daních (daňové milostivé léto) a dluhy na sociálním pojištění (u ČSSZ). Původní dluh, musí být zaplacen celý (ČSSZ nabízí i splátkový kalendář). Úroky, penále, pokuty a další poplatky mohou být odpuštěny.

Začalo Milostivé léto III. – řešení pro dluhy, daně a sociální pojištění

Od 1. července 2023, začalo již třetí Milostivé léto. V roce 2023, je možné od začátku července (od 1. 7. 2023 až do konce listopadu 2023) vyřešit dluhy na sociálním pojištění (u ČSSZ – týká se především OSVČ). A také i dluhy na daních (dluhy u Finanční správy a Celní správy).

Podmínkou, aby bylo možné zaplatit jen původní dluh, a následně došlo k odpuštění úroků (penále, pokut či jiných poplatků spojených s vymáháním), je vznik dluhu před 1. 10. 2022. Dluhy, které vznikly po tomto datu, musí být i nadále splaceny v plné výši (včetně všech úroků a dalších poplatků).

Co je to Milostivé léto a jak to funguje?

Pojem „milostivé léto“ vychází z Bible. Původně se lidé měli jednou za 7 roků, podělit o úrodu s chudými (a jednou za 50 roků, měli být propuštěni otroci z otroctví). Chtěl to prý jakýsi Hospodin….

V přeneseném významu, se ale tento termín používá pro odpuštění dluhů. V ČR se milostivé léto poprvé objevilo během epidemie COVID.

Původně se jednalo o možnost, jak vyřešit exekuce a dluhy vůči státu. K prvnímu a druhému milostivému létu, se přidaly i některé soukromé firmy (banky, mobilní operátoři, apod.).

Během předchozích dvou „oddlužovacích akcí,“ se ale při formulaci příslušných zákonů, zapomnělo na dluhy, které mohou vznikat u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ – dluhy na sociálním pojištění) a také na dluhy u Finanční a Celní správy (daně, a různé další poplatky).

Milostivé léto III. – v roce 2023 se odpouští „jenom“ daně a sociální pojištění

Na rozdíl od předchozích dvou akcí, se aktuální Milostivé léto III. tedy nevztahuje na všechny dluhy vůči státu, a není při něm možné řešit běžné exekuce.

Nikdo pochopitelně nebrání soukromým subjektům, aby opět vyhlásily nějakou vlastní formu odpouštění dluhů. Zákon to ale nijak neřeší.

Kromě dluhů u ČSSZ a u Finanční a Celní správy, se k Milostivému létu III., mohou ještě připojit i místní samosprávy (obce). U nich je účast dobrovolná. Během milostivého léta, mohou obce nabídnout vyřešení dluhů za různé místní poplatky (například dluhy za poplatky za popelnice (odvoz odpadu), apod.).

Kdy začíná a končí Milostivé léto v roce 2023?

Milostivé léto III., bude probíhat v létě a na podzim 2023:

  • Začátek je od 1. července 2023
  • Konec je do 30. listopadu 2023

Během této doby musí být zaplacen původní dluh (nebo musí být alespoň domluven splátkový kalendář – u ČSSZ je možnost splácet původní dluh i delší dobu). A současně si musíte požádat o odpuštění úroků z prodlení (penále, pokut a dalších poplatků).

Milostivé léto 2023 – dluhy na sociálním pojištění

Podrobné informace, jak vyřešit dluhy na sociálním pojištění, je možné najít přímo na webu ČSSZ zde.

Odpuštění dluhů na sociálním pojištění, se týká především podnikatelů (živnostníků, OSVČ) – ať už těch současných, tak i těch, kdo podnikání přerušili nebo ukončili.

Hlavní podmínkou je to, že dluh vznikl před 1. 10. 2022 (tedy nejpozději do 30. 9. 2022). Dluhy, které vznikly až následně (třeba nějaký nedoplatek, po podání přehledu o příjmech OSVČ z roku 2023, se takto vyřešit nedá!).

Dluh na sociálním pojištění – splátkový kalendář

Česká správa sociálního zabezpečení, nabízí možnost rozložit úhradu původního dluhu, i do splátkového kalendáře:

  • Dluhy do 50 000 Kč = 12 měsíčních splátek (1 rok)
  • Dluhy nad 50 000 Kč = 60 měsíčních splátek (5 roků)

Podmínkou pro možnost splátkového kalendáře, je kontaktovat ČSSZ do 30. 11. 2023 a domluvit se na postupné úhradě dluhu.

Na odpuštění úroků (penále a dalších poplatků), bude nárok, i když celý duh nebude uhrazen do konce listopadu. Stačí, že si do konce listopadu domluvíte splátkový kalendář a začnete splácet.

Daňové milostivé léto 2023 – daně a další poplatky u Finanční a Celní správy

Podrobné informace, jak bude probíhat daňové milostivé léto (a jaké jsou podmínky), je možné najít na webu Finanční správy zde.

Termín daňového milostivého léta je stejný, jako u dluhů na sociálním pojištění. Začátek je od 1. července 2023 a konec bude 30. listopadu 2023.

Finanční správa, ale nenabízí žádný splátkový kalendář (jako ČSSZ). Dluhy na daních, musí být nejprve zaplaceny v plné výši (původní dluh). A až následně je možné požádat o odpuštění úroků (penále a dalších poplatků).

Daňové milostivé léto 2023:

  • Dluhy na daních a dalších poplatcích do 199 Kč (vzniklé do 30. 9. 2022) budou „odpuštěny“ automaticky
  • Dluhy na dani z nemovitosti do 29 Kč (vzniklé do 30. 9. 2022) budou „odpuštěny“ automaticky
  • Ostatní dluhy (jedná se především o DPH, daň z příjmů fyzických osob, daň silniční a daň z nemovitých věcí) musí být zaplaceny v plné výši (musí být zaplacen původní dluh; týká se pouze fyzických osob, nevztahuje se na firmy) a následně je nutné podat žádost o odpuštění úroků z prodlení, penále, pokuty, apod.
  • Podobně lze řešit i nedoplatky na spotřební dani nebo i další nedoplatky u Celní správy

Milostivé léto 2023 – obce a kraje

K Milostivému létu III. se mohou připojit také obce, kraje a hl. město Praha. Jejich zapojení je ale dobrovolné.

Pokud se obec rozhodne připojit k milostivému létu v roce 2023, mělo by zastupitelstvo vydat příslušné usnesení, které bude zveřejněno na úřední desce, nebo i v místních novinách, apod.

Seznam obcí, které se rozhodly připojit k milostivému létu v roce 2023, je možné najít i zde (údajně by se mělo jednat o průběžně aktualizovaný seznam).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *