Aktuálně platí termín pro daňové přiznání do 18. 8. 2020. Pro ČSSZ je termín do 15. 9. 2020. A pro zdravotní pojišťovnu je termín do 3. 8. 2020.

Nový termín daňového přiznání – aktuální termíny pro daňové přiznání

Vláda schválila další nový termín pro daňové přiznání v roce 2020 (daňové přiznání za rok 2019). Změny termínů pro podání daňového přiznání a přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu, začínají pomalu připomínat rozhodování vlády, o otevírací době v obchodech pro důchodce, během epidemie koronaviru.

Aktuální termíny pro daňové přiznání v roce 2024

Aktuální termíny, do kdy je potřeba podat daňové přiznání, nebo přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu v roce 2024, najdete zde

Do kdy se musí podat daňové přiznání a přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

Nové termíny v roce 2020

  • Nový termín pro daňové přiznání do 18. srpna 2020
  • Nový termín pro přehled pro ČSSZ do 18. září 2020
  • Přehled pro zdravotní pojišťovnu do 3. srpna 2020

Do kdy se musí v roce 2020 podat daňové přiznání

Termín pro podání daňového přiznání je do 1. dubna 2020. První duben je určený zákonem a na tom se nic nezměnilo.

Už dříve, během začátku epidemie koronaviru v březnu 2020. Vláda rozhodla o prodloužení lhůty pro daňové přiznání.

Jedním z hlavních důvodů bylo to, že mnoho lidí chodí podávat daňové přiznání osobně na Finanční úřad, kde se koncem března tvoří nekonečné fronty. Což by během epidemie nebylo ideální.

Nový termín pro daňové přiznání v roce 2020:

  • Původní termín do 1. 4. 2020
  • Následně bylo, změno na 1. 7. 2020
  • Poslední změna je na 18. 8. 2020

Tj. lhůta pro podání daňového přiznání se již 2x změnila, snad už naposledy. Co je ale podstatné, že ani v jednom případě se nemění původní termín. Ten je stále 1. 4. 2020. To co se mění, je datum, od kterého se uplatní sankce za pozdní podání daňového přiznání.

Sankce za pozdní podání daňového přiznání

Vláda totiž nemění samotný zákon a tím i termín, do kdy je správně potřeba podat daňové přiznání. To co ministerstvo financí mění, je termín, od kterého začne vyměřovat sankce.

Fakticky to sice znamená posun termínu, do kdy stačí podat DP, z právního hlediska je zde ale jeden podstatný rozdíl.

Za normálních podmínek, pokud byste podali daňové přiznání o pár dní později, pak by vám byla udělena sankce za těchto několik dní (do 5 dní je to ještě v limitu). V roce 2020, pokud podáte daňové přiznání až někdy po 18. srpnu 2020, tak se vám bude počítat sankce už do začátku dubna.

Pokud byste se s daňovým přiznáním opozdili od 14 dní a podali ho až na začátku září, pak bude platit sankci za 5 měsíců – bude se počítat už od dubna.

Kolik je sankce za pozdní daňové přiznání?

Výše sankce za pozdní daňové přizná je 0,05% ze stanovené daně za každý kalendářní den. Tj. za 5 měsíců (140 dní) to dělá cca 7%. Pokud byste měli celkovou výši daně například 50 000 Kč za rok, pak je sankce 3500 Kč.

Jaký je termín pro podání přehledu OSVČ pro ČSSZ

Podobně, jako termín daňového přiznání se pak mění i termín pro podání přehledu o příjmech OSVČ, který se dává na ČSSZ.

Původně se termín posunul na začátek srpna 2020 (v době kdy byl termín pro DP do 1. 7. 2020). Pak to vypadalo, že se přehled bude muset podat dřív, než daňové přiznání. Nakonec se to změnilo na nový termín:

  • Nový termín pro podání přehledu pro ČSSZ je do 18. září 2020
  • Nedoplatky na sociálním pojištění musí být uhrazeny k tomuto datu

Jaký je termín pro podání přehledu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu

Zde je zmatek ještě větší. Termín pro podání přehledu o příjmech OSVČ na zdravotní pojišťovnu, se změnil během epidemie na začátek srpna 2020 (do 3. Srpna 2020).

Po změně termínu pro daňové přiznání, na 18 srpen 2020, se ale zjistilo, že termín pro zdravotko se nedá jednoduše změnit. Byla by potřeba změna zákona. A to už by se asi nestihlo.

Proto se letos musí podat přehled pro pojišťovnu dříve, než je poslední termín pro daňové přiznání a pro přehled pro ČSSZ.

  • Termín pro podání přehledu na zdravotní pojišťovnu je do 3. srpna 2020
  • Termín pro úhradu nedoplatku je do 11. srpna 2020

Pochopitelně není nutné s podáním přehledu a daňového přiznání čekat na poslední chvíli. Můžete si to vyřídit v dostatečném předstihu a mít klid.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *